« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - ÚZSVM Teplice -OZNÁMENÍ o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/027/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚZSVM Teplice -OZNÁMENÍ o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/027/2019
lllllllllllllllllllllllIIIIIIIIII
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor Odloučené pracoviště Teplice,Husitská 1071/2,415 02 Teplice
<br> Ě244/UTP/2019-UTPM
<br> j.: UZSVM/UTP/2102/2019-UTPM
<br> Ozn4á_mení o výběrovém ůzgní 5 aukci čís.UTP102712019 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Malhostice
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 59 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit sníže uvedeným majetkem,podle ustanoveni *; 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,ohospodaření organizačních složek státu a státních organizací smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 1.dubna 2019
<br> výběrové řízení s aukcí (dále též „VŘ") na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále „prodávaný majetek“) <.>
<br> I.Prodávaný majetek
<br> Pozemek - pozemková parcela č.3619 o výměře 199 m2,druh pozemku — ostatní plocha,způsob využití —jiná plocha,Způsob ochrany — 0
<br> v katastrálním území Malhostice,obec Rtyně nad Bílinou,vedené u Katastrálního úřadu pro Ustecký kraj,Katastrální pracoviště Teplice a zapsané na LV č.60000 <.>
<br> II.Popis prodávaného majetku
<br> Pozemek se nachází vseverovýchodní okrajové části osady Malhostice.Pozemek je neudržovaný a porostlý mechem,trávou a částečně i náletovými křovisky.Na hraně pozemku přiléhající k cestě se nachází stará,betonová opěrná zeď,značně narušená.Do opěrné zdi je vsazeno několik zcela zkorodovaných ocelových sloupků,které jsou pozustatkem oplocení.Pozemek je zhorní strany částečně ohraničen oplocením ze starého zkorodovaného a rozpadajícího se drátěného pletiva a částečně oplocením ze starých prohnilých a rozpadávajících se dřevěných latí.Dřevěné oplocení (není ve vlastnictví prodávajícího) zasahuje do prodávaného majetku.Pou...

Načteno

edesky.cz/d/2844434

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz