« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Oznámení obce o rozpočtových pravidlech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
ozruÁnneruí
<br> V souvislosti ze změnou zákona č.25O/20O0 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtŮ,ve
<br> zněnípozdějších předpisů vám tímto oznamujeme,že
<br> - Návrh rozpočtu obce Hněvošice na rok 2018
- Rozpočtovývýhled do roku 2023
- Rozpočtové opatření roku 2018
<br> jsou zveřejněny na internetových stránkách obce www.hnevosisce.cz v sekci úřední deska - rozpočet
<br> - Schválený rozpočet Obce Hněvošice na rok2Ot7
- Schválený rozpočet Obce Hněvošice na rok 2018
<br> jsou zveřejněny na internetových stránkách obce www.hnevosice.cz v sekci povinné informace
<br> Do jejich listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři obecního úřadu,Opavská I70,747 35 Hněvošice <.>
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> starosta obce
<br> oBEONíÚŘnn HNĚ\loŠlCH
Opavská 17fi s
<br> 747 35 FiněvCI§ice
<br> §v.číslo:
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto;
<br> ó,/La te
<br> {/ Z" ráff
<br> Vv{ěšenti i způsobem
umbZnuiicí dálkový p up
<br> rffi3

Načteno

edesky.cz/d/2844368


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz