« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce
Zápis ze 4.zasedání zastupitelstva obce Osek ze dne 21.3.2019
<br> Zahájení: 17.00 hod <.>
<br> Pro gram :
<br>.Úvod
<br>.Určení zapisovatele a schválení programu
<br>.Jmenování ověřovatelů zapisu
<br>.Kontrola usnesení z minulých zasedání
<br>.Rozpočtové opatření č.1/2019
<br>.Výsledky inventarizace obecního majetku
<br>.Výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.AZ Elektrostav — Smlouva o zřízení věcného břemene 9.Žádost o převod pozemků pod chodníkem
<br> 10.Restaurování věžních hodin na kostele
<br> 1 1.Rekapitulace roku 2018
<br> 12.Plány na rok 2019
<br> 13.Diskuse
<br> 14.Závěr
<br> oo—Joxm-hmwt—
<br> Přítomm': viz presenční listina,počet přítomných zastupitelů 7
<br> 1.Jednání zahájil a dále řídil starosta obce Ing.XXXXX XXXXX <.>
<br> X.Starosta obce seznámil přítomné sprogramem jednání.Program schválen 7 hlasy přítomných zastupitelů.*
<br> Zapisovatelem programu navržen XXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Ověřovateli zápisu navrženi XXXXX XXXXX & XXXXX XXXXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Starosta obce seznámil přítomné s průběhem usnesení zmínulých zasedání.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> 5.Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.<.> 1/2019.Schváleno 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 6.Starosta obce seznámil přítomné s průběhem inventarizace obecního majetku.Inventarizace proběhla v souladu s nařízením,nebyly zjištěny žádné závady.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> 7.Starosta obce informoval přítomné o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osek za rok 2018.Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> 8.Starosta obce předložil přítomným žádost AZ Elektrostav,a.s.na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Osek a CEZ Distribuce,a.s.<.> Smlouva schválena 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 9.Starosta obce předložil přítomným návrh na bezúplatný převod pozemků mezi Královéhradeckým krajem a obcí Osek.Královéhradecký kraj...

Načteno

edesky.cz/d/2844013

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz