« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Zápis z jednání ZO ze dne 21.3.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání ZO ze dne 21.3.2019
[1]
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka
<br> konaného 21.3.2019 od 18.00 hod.v zasedací místnosti OÚ Boháňka
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXXXX,Bc.Veronika Exnerová <,>
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX,XXX XXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Přítomno: X z X
<br> Omluveni: XXXXXX XXXXX
<br> Nepřítomni: XXXXXX XXXXX
<br> Zapisovatel: M.Korbel
<br> Ověřovatelé: XXXXX XXXXXXX,Bc.Veronika Exnerová
<br> Hosté: B.K,V D
<br> Program:
<br> 1.Návrh rekonstrukce vybraných obecních komunikací <.>
Předběžná kalkulace – cenová nabídka <.>
<br> 2.Směna pozemků ve Skále.„Narovnání“ pozemkových vztahů a
stávajícího stavu obecní cesty.(p.č.455/1) Katastr Boháňka-
Skála <.>
<br> 3.Návrh stavebních úprav a zprovoznění části patra Obecního domu
č.p.50 k občanskému a sportovnímu využití <.>
<br> 4.Návrh/ Usnesení
<br> ZO bylo seznámeno s navrženým programem.K programu nebyly připomínky ani
doplnění.ZO schvaluje navržený program,zapisovatele a ověřovatele zápisu všemi
hlasy přítomných <.>
<br> 1.Starosta seznámil přítomné se zápisem ze zasedání obce konaného dne
8.2.2019.K uvedenému nebyly připomínky <.>
<br> 2.Starosta seznámil zastupitele s návrhem nutnosti rekonstrukce vybraných
obecních komunikací.Za tímto účelem bylo osloveno několik firem <.>
Nabídka přišla od firem COLAS CZ a.s <.>,M- silnice a EKOSTAV <.>
V 18.15 se dostavil XXX XXXX a s projednaným návrhem byl seznámen <.>
V XX.36 se dostavil XXXXXXXX XXXXXXX a v tomto bodě nebude hlasovat <.>
O výběru firmy bylo na základě představení nabídek hlasováno <.>
Hlasováním zastupitelů byla vybrána firma COLAS CZ a.s <.>
Zastupitelstvo zplnomocňuje starostu k sepsání smlouvy s COLAS CZ a.s <.>
<br>
<br> [2]
<br> Zastupitelé schvalují rekonstrukci silnic a sepsání sml.firmou COLAS CZ a.s <.>
Hlasování: Pro – 7 hlasů,tj.100%
<br> 3.Směna pozemků ve Skále.„Narovnání“ pozemkových vztahů a stávajícího
stavu obecní cesty.(p.č.455/1) Katastr Boháňka- Skála <.>
Starosta seznámil zastupitele s návrhem výměny pozemků v ka...

Načteno

edesky.cz/d/2844011

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz