« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Veřejná vyhláška Krajského úřadu Středočeského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Krajského úřadu Středočeského kraje
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 477 fax: 257 280 150 svobodovak@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 27.03.2019 Magistrát města Mladá
<br> Boleslav
<br> Odbor dopravy a silničního
<br> hospodářství
<br> Havlíčkova 1307
<br> 293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br> Číslo jednací: XXXXXX/XXXX/KUSK-DOP/Svo
<br> Spisová značka: SZ_XXXXXX/XXXX/KUSK
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Značka: DOP/Svo
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,jako věcně příslušný odvolací orgán podle
<br> § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“),a podle § 40 odst.3 písm.e) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) <,>
<br> rozhodl o odvolání paní Stanislavy Konopkové,nar.24.08.1976,bytem Bechov 26,294 04
<br> Dolní Bousov zast.Mgr.Štěpánem Ciprýnem,advokátem ev.č.ČAK 16247,se sídlem
<br> Rumunská 12,120 00 Praha 2 proti rozhodnutí Magistrátu města XXXXX XXXXXXXX,odboru
<br> dopravy a silničního hospodářství,ze dne 29.10.2018,spis.zn.ODSH 253-280/2018-22/116 <,>
<br> kterým bylo rozhodnuto v řízení dle § 142 odst.1 správního řádu,že na pozemku p.č.217/1 <,>
<br> k.ú.Bechov,existuje veřejně přístupná účelová komunikace,t a k t o:
<br>
<br> Odvolání účastníka řízení paní Stanislavy Konopkové,nar.24.08.1976,bytem Bechov 26 <,>
<br> 294 04 Dolní Bousov zast.Mgr.Štěpánem Ciprýnem,advokátem ev.č.ČAK 16247,se sídlem
<br> Rumunská 12,120 00 Praha 2 (dále jen „odvolatelka“) proti rozhodnutí Magistrátu města
<br> XXXXX XXXXXXXX,odboru dopravy a silničního hospodářství,ze dne XX.10.2018,spis.zn <.>
<br> ODSH 253-280/2018-22/116,se podle § 90 odst.5 správního řádu
<br>
<br> zamítá <,>
<br>
<br> neboť není důvodné,a napadané rozhodnutí Magistrátu města XXXXX XXXXXXXX,odboru
<br> dopravy a silničního hospodářství,ze dne 29.10.2018,spis.zn.ODSH 253-280/2018-...

Načteno

edesky.cz/d/2843075

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz