« Najít podobné dokumenty

Obec Bylany - Vyhláška č. 2019/003 Změna ÚPO č. 3 Bylany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bylany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://www.chrudim.info/zpravy/images/4317.pdf (553.98kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111,fax: 469 657 703
<br> Resselovo náměstí 77,537 16 Chrudim e-mail: urad©chrudim-city.cz
<br> Odbor územního plánování a regionální rozvoje,odd.úz.plánování http://www.chrudim.eu
<br> Adresa pracoviště: Pardubická 67,537 16 Chrudim IDDS : 3y8b2pi,IČ: 00270211 Č.j.: CR 022372/2019 ÚPR/HK
<br> Spis.zn.: Váš dopis ze dne:
<br> Vaše značka: Spis.a skart.znak a lhůta: 326.1 A/10 Počet listů: 1 Obec Bylany Počet příloh: O Bylany 77,_,538 01 Bylany Vyrizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXX PÁ (;? ".? _ (' /_,"XXX f Č Tel.: 469 657474,604 189 649 ' “' * "“ “ “' ' E-mail: hana.kovandova©chrudim-city.cz ' 2 8 _03- 2019 -,VChrudimidne: 27.3.2019,<,>," B“; - „za pa m /,<,> v rv : i * l'12ZL:.///,<.>,OZNAMENI VEREJNOU VYHLASKOU „ -- » - --,<,> — —- //'/
<br> Městský úřad Chrudim,Odbor územního plánování a regionálního“ 'rozvbjéýj'ákó 'úřád'““úz'éfriíiího“ plánování,oznamuje v souladu s ustanovením š 52 a 5 55b zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) <,>
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ o ZMĚNĚ Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU BYLANY <.>
<br> Veřejné projednání návrhu změny č.3 ÚP Bylany pořizované zkráceným postupem se bude konat dne: 13.5.2019 v 16:00 hod NA OBECNÍM ÚŘADĚ v BYLANECH <.>
<br> Návrh zm.č.3 ÚP Bylany je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Chrudim,Odboru územního plánování a regionálního rozvoje ana Obecním úřadě vBylanech a na internetové adrese www.chrudim.eu (v sekci Město a úřad — odbory MěÚ — Odbor úz.p1ánování a regrozvoje — dokumenty - územně plánovací dokumentace — Bylany)
<br> od 28.3.2019 do 20.5.2019 <.>
<br> dny a hodiny platící pro MěÚ Chrudim : pondělí,středa.8.00 - 17.00 hodin úterý,čtvrtek,pátek 8.00 - 14.00 hodin Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky.Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit námitky,ve kterých musí ...

Načteno

edesky.cz/d/2842189

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bylany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz