« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Návrh závěrečného účtu2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh záv.účtu 2018
Licence: DF3U XCRGBZUC / ZN1 (01012018 / 01012018)
<br>
Obec Masojedy
<br>
<br>
<br>
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
(v Kč)
<br> 28.03.2019 18h12m 2s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 7
<br> sestavený ke dni 28.03.2019
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00665151
<br> název Obec Masojedy
<br> ulice,č.p.Masojedy 27
<br> obec Masojedy
<br> PSČ,pošta 282 01
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 321 677 902
<br> fax
<br> e-mail masojedy@quick.cz
<br> WWW stránky
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: DF3U XCRGBZUC / ZN1 (01012018 / 01012018)
<br> 28.03.2019 18h12m 2s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 7
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy 1 199 100,00 1 377 100,00 1 353 486,00
<br> Nedaňové příjmy 40 245,00 40 245,00 42 798,68
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 60 900,00 88 456,00 88 456,00
<br> Příjmy celkem 1 300 245,00 1 505 801,00 1 484 740,68
<br>
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 250 000,00 277 000,00 276 950,48
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 6 000,00 6 000,00 5 868,80
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srá...

Načteno

edesky.cz/d/2838777

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz