« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Písek) - prezkoumani-hospodareni-obce-2018-str-3.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Písek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prezkoumani-hospodareni-obce-2018-str-3.pdf
určitou od 01.03.2018 do 31.12.2018,vymezení pracovniho úkolu; zajištění údajů k GDPR,rozsah úkolu: měsíc/30 hodin.Za řadně provedenou práci odpovídající sjednaným podmínkám vyplati zaměstnavatel odměnu ve výši 5.000 Kč.Kontrolou mzdových nákladů zaměstnanců za období 1/2018 - 8x2018 bylo zjištěno,že odměna ve výši 5.000 Kč býía vyplacena za březen a za duben,za květen a za červen byla vyplacena odměna ve výši 10.000 Kč.Celkem tedy bylo vyplaceno 30.000 Kč,což je v rozporu s dohodou o provedení práce,která deklarovala 5.000 Kč.Podobně tomu bylo i u jiných dohod o provedeni práce,kdy byla částka sjednaná za provedenou práci vyplácena po několik měsíců,celkové byla tedy sjednaná odměna několikanásobné překročena <.>
<br> Zjištěny' nedostatek byl odstraněn <.>
<br> Popis plnění opatření: Byly předloženy dodatky k uzavřeným dohodám o provedení práce,které jsou v souladu s vyplacenou odměnou.V roce 2019 jsou dohody o provedení práce uzavírány měsíčně sjednoznačně určenou odměnou za měsíc <.>
<br> Opatření bylo splněno: Napraveno <.>
<br> Ustanovení: 5 158 odst.4
<br> Charakteristika ziištěné chvbv a nedostatku:
<br> Výpočet spotřeby pohonných hmot nebyl proveden dle zákonem stanovených podmínek (předložení technického průkazu vozidla,kombinovaný provoz dle EU,výpočet aritmetickým průměrem) <.>
<br> Popis zííštěné chvbv & nedostatku:
<br> Kontrolou výdajových pokladních dokladů na výplatu cestovních náhrad starostce obce za období od ledna 2018 do září 2018 bylo zjištěno,že náhrada za spotřebované pohonné hmoty byla vypočtena jako násobek průměrné ceny příslušné pohonné hmoty stanovené prováděcím právním předpisem a spotřebou pohonných hmot vozidla získanou aritmetickým průměrem z údajů v technickém průkazu vozidla.Přezkoumáním tohoto výpočtu bylo zjištěno,že použitá spotřeba pohonných hmot neodpovídá arítmetickému průměru dle technického průkazu.Z tohoto důvodu byla následně chybně vypočtena náhrada za spotřebované pohonné hmoty.Celkově tak bylo na cestovních náhradác...

Načteno

edesky.cz/d/2838516

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešná (Písek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz