« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Plán udržitelnosti městské mobility Jihlava verze - únor 2019 - STANOVISKO (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_661699415_1_MOBILITA-JIHLAVA-stanovisko.pdf [0,48 MB]
tel.: 564 602 502,fax: 564 602 430,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
<br> IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br> Pracoviště: Seifertova 24,Jihlava
<br>
<br> S T AN O V I S KO
<br> Krajského úřadu Kraje Vysočina podle § 10g zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále též „zákon č.100/2001 Sb.“)
<br> k návrhu koncepce
<br> „Plán udržitelné městské mobility Jihlavy“
<br> verze – únor 2019
<br> Předkladatel koncepce: Statutární město Jihlava <,>
<br> IČO: 00286010,Masarykovo náměstí 1,586 01 Jihlava
<br>
<br> Zpracovatel hodnocení: EIA SERVIS s.r.o <.>
<br> U Malše 20
<br> 370 01 České Budějovice
<br>
<br> Hlavní řešitel: Mgr.XXXXX XXXXXXX <,>
<br> (autorizace dle § XX zákona č.100/2001 Sb.rozhodnutí MŽP
<br> č.j.87741/ENV/15 ze dne 14.12.2015)
<br> (osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na
<br> veřejné zdraví dle § 19 zákona č.100/2001 Sb.č.j.34758-OVZ-
<br> 32.0- 8.9.08 ze dne 19.12.2008,prodloužení osvědčení č.j.47601-
<br> OVZ-32.0-22.5.13,č.j.MZDR 23934/2018- 2/OVZ)
<br>
<br> RNDr.XXXXX XXXXXXXX
<br> (autorizace dle § XXi zákona č.XXX/XXXX Sb <.>,o ochraně přírody
<br> a krajiny č.j.45617/ENV/11-1572/630/11; prodloužení autorizace
<br> č.j.29956/ENV/16-1458/630/16)
<br> Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne
KUJI 25028/2019
<br> OZPZ 967/2018
XXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
<br> XX.X.2019
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
Číslo jednací: KUJI 25028/2019 OZPZ 967/2018 KUJIP01AEP9F
<br>
<br> Číslo stránky 2
<br>
<br> Spolupráce: RNDr.Vojtěch Vyhnálek CSc.<,>
<br> (autorizace dle § 19 zákona č.100/2001 Sb.osvědčení MŽP
<br> č.j.2721/4692/OEP/92/93,prodlouženo č.j.45099/ENV/06 <,>
<br> 108951/ENV/10,40636/ENV/15)
<br>
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXX <,>
<br> (aut...

Načteno

edesky.cz/d/2838444

Meta

EIA   Stavby   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz