« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Závěrečný účet obce za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR iNTEHI'xII'HG AUDiTLJ n.Komen-;)U" Zborovská 1 l 150 21 Praha 5
<br> Spin: 37.313 1360.52UISHKUSK Stejnopis &.f.<.> - ("j.: (mimo.-emwnusn
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> HORNÍ SLIVNO IČ': 0087626? za rok 2018
<br> Přerkoumání hospodaření obce Horní Slívno za rok 2018 bylo zahájeno dne 26.07.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 12.09.2018
<br> ' 05.02.3010 na základě zákona &.42052004 Sb.<.> o přezkoumáva'mí hospodaření územních Sanmsprávnýeh celku a dohrmolnýeh svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů o v souladu se zákonem &.25521112 Sh.<.> o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2018 - 31.12.2018
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Horní Slivno Ilorní Slivno 10? 204 70 Kropáčova Vrutice
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXXXX - kontroloři: Bc.XXXXXX XXXXXXX (dne XX.X.XXXX)
<br> Be.XXXX XXXXXXXXX (dne XX.X.XXXX) Jana I'ýehová (dne XX.9.2018)
<br> Zástupci obce: lng.XXXXXX XXXXXXXXX - starostka: XXXXX XXXXXXX - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkountání podle & X odst.1 zákona &.420f2004 Sb.<.> :; 4 a 35 e zákona č.2522012 Sb.<.> vše ve znění pozdějších předpisů.vydala vedoucí Odboru intemího auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr- XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.1064SDť2018/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust._ě 2 zák.č.420/2004 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů údaje o ročním hospodaření územního celku.tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.2503000 Sb.<.>.ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <.>
<br> - Finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů <.>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <.>
<br> - peněžní ope...
závěrečný účet za rok 2018
Obec Horní Slivno
<br> Závěrečný účet za rok 2018
Sestavený ke dni 31.12.2018
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČO
<br> Právní forma
<br> Obec Horní Slivno
<br> Horní Slivno
<br> 29479 Horní Slivno
<br> 00876267
<br> Zatím neurčeno
<br> Telefon 326391213
<br> E-mail horni.slivno@volny.cz
<br> Obec Horní Slivno Závěrečný účet za rok 2018
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br> Daňové příjmy
<br> Plnění sdílených daní po měsících
<br> Plnění sdílených daní v minulých třech letech
<br> Plnění běžných výdajů dle paragrafů
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Plnění celkových výdajů dle oddílů
<br> Analýza příjmů a výdajů po měsících
<br> Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> II.Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Porovnání závazků a pohledávek
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> III.Příjmy sumárně
<br> Výdaje sumárně
<br> Příjmy dle paragrafů
<br> Výdaje dle paragrafů
<br> IV.Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
<br> KEO-W 1.11.273
<br>
<br> Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
<br> V.Majetek
<br> VI.Komentáře
<br> KEO-W 1.11.273
<br>
<br> Obec Horní Slivno
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.273 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 915 820,50 760 000,00 916 000,00 179,50120,50 99,981111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
<br> 21 181,41 15 000,00 22 000,00 818,59141,21 96,281112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla
<br> 83 721,47 70 000,00 84 000,00 278,53119,60 99,671113 Daň z pří...

Načteno

edesky.cz/d/2837978

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz