« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - MMB, VV, OOP – stanovení přechodné úpravy provozu (oprava mostu Žabovřeská)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0127371/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0127371/2019 Ing.Lang /542174217 25.3.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-59107-1,2/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 18.3.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> GEFAB CS,spol.s r.o <.>,Švédská 5,620 00 Brno,IČ: 416 02 901
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnicích II.třídy Kníničská,Obvodová,na silnicích III.třídy Bystrcká,Kohoutovická,Stará
<br> dálnice,Žebětínská,Libušina třída a na místních pozemních komunikacích Horova <,>
<br> Fanderlíkova,Bráfova,Veslařská,Hlavní,Kroftova,Štursova,Rosického náměstí <,>
<br> Královopolská,Odbojářská,Žebětínská podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu opravy mostu (ev.č.42-001) Žabovřeská <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je 30.3.– 31.8.2019.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí
<br> o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušným...
situace 3
CITY BUS
CSN (CZ)
<br> CITY BUS
CSN (CZ)
<br> B
<br> U
<br> S
<br> B
<br> U
<br> S
<br> 6
<br> <,>
<br> 5
<br> t
<br> 6
<br> <,>
<br> 5
<br> t
<br> CITY BUS
CSN (CZ)
<br> CITY BUS
CSN (CZ)
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> LEGENDA
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> SITUACE DIO
<br> SVITAVY
<br> KR.POLE
<br> SOUPRAVA:
<br> GEFAB CS spol.s r.o <.>
<br> http://www.gefab.cz
<br> cs
<br> OBSAH:
<br> KONTROLOVAL:
<br> VYPRACOVAL:
<br> RDS
<br> -
<br> 8xA4
<br> 03/2019
<br> 102/2018
<br> 2
<br> u
<br> l
<br> <.>
<br>
<br> K
<br> r
<br> o
<br> f
<br> t
<br> o
<br> v
<br> a
<br> u
<br> l
<.>
<br> H
<br> o
<br> r
o
<br> v
<br> a
<br> u
<br> l
<.>
<br>
<br> K
<br> r
<br> o
<br> f
<br> t
<br> o
<br> v
<br> a
<br> u
<br> l
<br> <.>
<br>
<br> V
<br> y
<br> c
<br> h
<br> o
<br> d
<br> i
<br> l
<br> o
<br> v
<br> a
<br> u
<br> l
<.>
<br>
<br> H
<br> o
<br> r
<br> o
<br> v
<br> a
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 2
<br>
<br> H
<br> o
<br> r
<br> o
<br> v
<br> a
<br> 1 2 3 4 5 8 10
<br> 119
<br> 76
<br> 12
<br> 3
4
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 10
<br> 11
<br> 9
<br>
2019-03-25T11:48:31+0100
Ing.XXXXXX XXXX XXbXXfXXXXXebXXXXXXfXXXXecXaXXfXXXeXXfXX
situace 2
150 m
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> LEGENDA
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> SITUACE DIO
<br> SOUPRAVA:
<br> GEFAB CS spol.s r.o <.>
<br> http://www.gefab.cz
<br> cs
<br> OBSAH:
<br> KONTROLOVAL:
<br> VYPRACOVAL:
<br> RDS
<br> -
<br> 8xA4
<br> 03/2019
<br> 102/2018
<br> 3
<br> 1 4
<br> 2
<br> 3
<br> 6
<br> 5 7 9
<br> 10
<br> 11 1
2
<br> 4
<br> 5
<br> 3
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 8
<br> 9
10
<br> 11
<br> ul <.>
V
<br> ejr
os
<br> tov
a
<br> u
l <.>
<br> V
e
jr
o
st
<br> o
va
<br>
2019-03-25T11:48:22+0100
Ing.XXXXXX XXXX fXXXXXXbeXXXXXXXXXXXXeXfXXdXfdXaXfXfdXbd
situace 1
6
<,> 5
<br> t
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> SITUACE DIO
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> LEGENDA
<br> SOUPRAVA:
<br> GEFAB CS spol.s r.o <.>
<br> http://www.gefab.cz
<br> cs
<br> OBSAH:
<br> KONTROLOVAL:
<br> VYPRACOVAL:
<br> RDS
<br> -
<br> 6xA4
<br> 03/2019
<br> 102/2018
<br> 1
<br> 1 2 9
<br> 3
<br> 5
<br> 4 6
<br> 7 8
<br> 9
<br> 1 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br>
2019-03-25T11:48:41+0100
Ing.XXXXXX XXXX XXXXXXbbXeXXXXXXXXXXXXedcXXdXXacXXcXcfbX

Načteno

edesky.cz/d/2836182

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz