« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice VI - Svítkov - Zápis z II. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VI ze dne 18.03.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice VI - Svítkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

text dokumentu [PDF, 398 kB]
1
<br>
<br> Městský obvod – Statutární město Pardubice
<br> Městský obvod Pardubice VI
<br> Úřad městského obvodu Pardubice VI – OES
Kostnická 865,Svítkov,530 06 Pardubice
<br>
<br> Zápis
<br> z II.zasedání
<br> Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI
<br>
konaného dne 18.03.2019 od 17:00 hodin
<br> v místnosti objektu MŠ v Lánech na Důlku čp.35
<br> (po bývalé poště)
<br>
<br> Přítomni: Bc.XXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXX,Ph.D <.>,XXXXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,Michael
<br> Schneider,Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX (příchod v XX:XX),Ing.XXXXXX XXXXX,Robert
<br> Klčo,Ing.XXXX XXXXXXX,CSc.(příchod v XX:XX)
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXX,tajemník ÚMO Pardubice VI
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXX,referentka OES ÚMO Pardubice VI – zapisovatelka
<br> Ing.XXXXX XXXXX,vedoucí OIDŽP ÚMO Pardubice VI
<br> XXXXXX XXXXXXX,vedoucí OES ÚMO Pardubice VI
<br>
<br> Omluven: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX,XXXX XXXXXXX
<br>
<br> Neomluven:
<br>
<br> Host:
<br>
<br> Zasedání zahájil pan Bc.XXXX XXXXXXXX,starosta MO Pardubice VI,v XX:XX hod <.>,přivítal
<br> přítomné a konstatoval,že podle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů
<br> zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br>
<br> Volba pracovního předsednictva,návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu:
<br>
Do pracovního předsednictva byli navrženi a zvoleni:
<br> Bc.XXXX XXXXXXXX – předsedající,Ing.XXXXXXXXX XXXXX,Ph.D <.>,XXXXXX XXXXX
<br>
<br> Hlasování: XX pro
<br>
<br> Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni:
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXX
<br>
<br> Hlasování: XX pro
<br>
<br> Ověřovateli zápisu byli určeni:
<br> XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Hlasování: XX pro
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Zapisovatelkou byla určena:
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Starosta konstatoval,že zápis z I.řádného zasedání ZMO Pardubice VI byl ověřen,usnesení
<br> vyvěšeno na úřední desce <.>
<br>
<br> Bez rozpravy
<br>
<br> Hlasování: 11 pro
<br>
<br> Starost...

Načteno

edesky.cz/d/2834116

Meta

Stavební informace   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice VI - Svítkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz