« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - MMB, VV, OOP – přechodná úprava provozu (U Křivé borovice)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0130638/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0130638/2019 Ing.Lang /542174217 25.3.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-33432-1/ČJ-2017-0600DI <,>
<br> ze dne 13.2.2017 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,Odbor životního prostředí <,>
<br> se sídlem Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno,IČ: 708 88 337
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na veřejně přístupné účelové komunikaci U Křivé borovice podle dokumentace,která je nedílnou
<br> součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu tažení obojživelníků přes komunikace U Křivé borovice <.>
<br>
<br> Termín realizace je 25.3.– 30.4.a 1.6.– 30.9.2019 <.>
<br>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních
<br> zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy
<br> provozu na pozemní komunikaci <.>
<br>
<br> Odbor dopravy MMB může z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR
<br> nařídi...
situace
2019-03-26T14:13:25+0100
Ing.XXXXXX XXXX cXXcXXXbXXbbdXXbXXXacXXXXXXbadXXXXfaXXfe

Načteno

edesky.cz/d/2834041

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz