« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Nebezpečný odpad 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svoz NEBEZPEČNÝ ODPAD 2019 – kdy, co do NO
Svoz nebezpečného a objemného odpadu
proběhne v naší obci dne 18.5.a 26.10.2019 vždy v 7,30 – 7,45
Vozidla odvážející nebezpečný a objemný odpad budou stát na návsi
Do nebezpečného odpadu patří:
1) Absorbční činidla a filtrační materiály (hadry od olejů)
2) Obaly obsahující zbytky NO
3) Pneumatiky (pouze osobní,bez disků)
4) Baterie a akumulátory (olověné)
5) Kyseliny
6) Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť
7) Vyřazené zařízení obsahující chorfluoruhlovodíky (lednice)
8) Barvy,tiskařské barvy,lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
9) Nepoužitelná léčiva
10) Monočlánky
11) Vyřazené TV,monitory,počítače
Odpad musí být předán od občanů přímo posádce (z ruky do ruky),nikoli hromaděn na sběrném místě <.>
Pokud se tak nestane,posádka nemá povinnost nahromaděný odpad převzít <.>
!!! NEPŘEBÍRÁME ETERNIT,ASFALTOVÉ LEPENKY A JINÉ NEBEZPEČNÉ STAVEBNÍ ODPADY !!!
NEBEZPECNY
ODPAD

Načteno

edesky.cz/d/2832169

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz