« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Písek) - prezkoumani-hospodareni-obce-2018.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Písek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prezkoumani-hospodareni-obce-2018.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD.nl JIHOČESKÝ KRAJ
<br> ODBOR EKONOMICKÝ ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENl OBCÍ Sp.zn.: OEKO-PŘ 543011201812dpe stejnopis c.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Olešná IČO 00511986
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 4.října 2018 jako dílčí přezkoumání 26.února 2019 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření obce Olešná za rok 2018 ve smyslu ustanovení 5 42 zákona (5.12812000 Sb <.>,o obcích (Obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisu,a v souladu se zákonem (142012004 Sb <.>,O přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo
<br> zahájeno dne 7.8.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018 <.>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X č.42012004 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.25512012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.67012018 dne 20.7.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXXX XXXXXXXX - starostka
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Stránka X
<br> Eř_edm_ét_p_řs_zk_._=í_0mnfní=
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou Oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.42012004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon ukončení kontroly na místě byl učiněn dne 26.2.2019 v 13.30 hodin <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> A.l.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2018
<br> “\
<br> 7 méně závažné usta...

Načteno

edesky.cz/d/2832139

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešná (Písek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz