« Najít podobné dokumenty

Obec Jankovice (Pardubice) - Zpráva o poskytování informací za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jankovice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o poskytování informací za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2018
<br> o poskytování informací dle zák.č.106/1999 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> Obec Jankovice je povinným subjektem pro poskytování informací na základě ustanovení §2 <,>
<br> odst.1 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen zákona) <.>
<br>
<br> Poskytování informací obcí Jankovice se řídí tímto zákonem.Na základě ustanovení §18
<br> zákona vydává Obec Jankovice tuto výroční zprávu:
<br>
<br> 1.Základní informace o obci,o podmínkách poskytování informací a další ve smyslu
<br> ustanovení §5,zák.č.106/1999 Sb <.>,jsou občanům k dispozici v tištěné podobě
<br> v kanceláři Obecního úřadu Jankovic.Rovněž jsou zveřejněny na www stránkách
<br> obce (www.obec-jankovice.cz)
<br>
<br> 2.Informace o poskytování informací v roce 2018 ve smyslu ustanovení §18 zákona:
<br> - počet podaných žádostí 2
<br> - počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
<br> - opis podstatných částí rozsudku soudu,jím je přezkoumáno 0
<br> rozhodnutí v oblasti poskytování informací 0
<br> - výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona 0
<br> - další informace,vztahující se k uplatňování zákona 0
<br> Podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytování informace,jsou-li vyřízeny
<br> bezprostředně se žadatelem ústně,nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek <.>
<br>
<br>
<br>
<br> …………………………….<.>
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX v.r
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne:
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky:

Načteno

edesky.cz/d/2831842

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jankovice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz