« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Zápis dětí do 1.třídy ZŠ Cerekvice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis dětí do 1.třídy ZŠ Cerekvice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA,CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ <,>
<br> PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
507 77 Cerekvice nad Bystřicí 1 tel.493 696 302 e-mail : skola@zscerekvice.org
<br> IČO : 70 981 817 bankovní spojení : č.ú.181 165 292/0300
<br> __________________________________________________________________________________
<br>
<br>
<br> Zápis dětí do 1.třídy
<br>
V souladu se zákonem č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším
<br> odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,se uskuteční
<br> zápis dětí do první třídy základní školy pro školní rok 2019/2020:
<br>
<br> Ve čtvrtek 4.4.2018 od 13,00 do 17,00 hodin v budově
<br> I.stupně základní školy
<br>
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku,který následuje po dni,kdy
<br> dítě dosáhne šestého roku věku,pokud mu není povolen odklad,tzn.že zapsány budou děti <,>
<br> které se narodily do 31.8.2013 <.>
<br> Dítě,které dosáhne šestého roku věku v době od září 2019 do konce června
<br> 2020,může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce,je-li
<br> přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.Podmínkou
<br> přijetí dítěte narozeného v období od září 2013 do konce prosince 2013 je
<br> také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (Pedagogicko-
<br> psychologická poradna,Speciálně pedagogické centrum),podmínkou přijetí
<br> dítěte narozeného od ledna 2014 do konce června 2014 jsou doporučující vyjádření
<br> školského poradenského zařízení a odborného lékaře,kterou k žádosti přiloží zákonný
<br> zástupce <.>
<br> K zápisu se dostaví také děti,kterým byla v loňském roce odložena povinná školní
<br> docházka.Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně
<br> vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v den zápisu,odloží
<br> ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok,pokud je žádost
<br> doložena doporučujícím posouzením příslušného škols...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz