« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Zápis a usnesení č. 9/3-2019 z mimořádného jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 7. března 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis rada č.9 z 7.3.2019
RADA Městské části Praha-Lipence – zápis a usnesení č.9/3-2019 ze dne 7.3.2019
<br>
1
<br>
<br>
Zápis a usnesení č.9/3-2019
z mimořádného jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 7.března 2019
<br>
<br> Přítomni: XXXXX XXXXX – starostka,XXXXX XXXXXX – místostarostka
<br> radní: XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX <,>
<br> Omluveni: Zapisovatelka: XXXXX XXXXXX
<br>
<br> Místo a čas jednání: ÚMČ Praha-Lipence,od 18 hodin do 20 hodin
<br> Program:
<br> A.Z předchozích jednání
<br> B.Nové
<br> C.Organizační
<br> D.Usnesení č.9/3-2019
<br>
bod jednání název obsah,návrhy,závěry předkladatel,zpravodaj,navrhovatel
<br> Údaje o hlasování i jmenovitě
<br> (Kadlecová,Řezník,Tvrdá,Vanko,Žáková) pro proti zdržel se schváleno-neschváleno
<br>
<br> A.Z předchozích jednání
2/3 Dětské hřiště Zájedová
<br> a)Dodání herních prvků na dětské hřiště v ulici K Průhonu od firmy TR Antoš koncem
<br> března.Rada projednala postup řešení dopadové plochy dětského hřiště,souhlasí
<br> s řešením ve spolupráci s p.V.Nejepsou ( vybagrování dopadové plochy) a firmou Vlk
<br> z Praha 5-Lahovic ( zemní práce,přeprava materiálu a odpadu,úprava povrchu) v celkové
<br> výši zemních prací bez materiálu do 40 tisíc korun <.>
<br> Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence projednala a souhlasí s postupem řešení dopadové
<br> plochy dětského hřišti ve spolupráci s V.Nejepsou a firmou VLK s.r.o.v celkové výši
<br> zemních prací bez materiálu do 40 tisíc korun <.>
<br> Hlasování: Pro 5 ( Kadlecová,Řezník,Tvrdá,Vanko,Žáková) schváleno
<br>
b) Rada projednala pořízení nových laviček na dětské hřiště,dodávka od firmy TR Antoš <,>
<br> jedná se o 3 kusy lavičky v celkové ceně do 30 tisíc korun <.>
<br> Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence souhlasí s pořízením 3 laviček od firmy TR Antoš na
<br> dětské hřiště v celkové výši do 30 tisíc korun
<br> Hlasování: Pro 5 ( Kadlecová,Řezník,Tvrdá,Vanko,Žáková) schváleno
<br>
<br> B.Nové
9/1 Smlouva s advokátní kanceláří Tvrdá
<br> Rada projednala informace ve věci analýz...

Načteno

edesky.cz/d/2830994

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz