« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Informace o konání 5.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou - 3.4.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání 5.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou - 3.4.2019
Obec Rtyně nad Bílinou
<br>
Informace
<br> o konání 5.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou
<br> Obecní úřad Rtyně nad Bílinou v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č <.>
<br> 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání
<br> 5.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou,svolaného starostou obce
<br> panem Jaroslavem Liškou <.>
<br> Místo konání: Obec Rtyně nad Bílinou – zasedací místnost obecního úřadu
<br> Doba konání: 3.4.2019 od 16.00 hodin
<br> Navržený program:
<br> 1.Určení ověřovatelů zápisu
2.Schválení programu zasedání
<br> I.Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
II.Prodej obecních pozemků na základě vyhlášeného záměru ze dne 6.2.2019 a
6.3.2019
III.Výsledek VŘ na VZMR „ Oprava střechy a fasády obecního domu č.p.45 ve Rtyni
nad Bílinou ze dne 27.3.2019
IV.Žádost DD Bystřany o finanční příspěvek na rok 2019
V.Různé - pasport hřbitova,SOSB VB – plynovodní přípojka na p.č.381/52 k.ú <.>
Rtyně nad Bílinou,SOVB – ČEZ -přípojka na p.č.1/1 k.ú.Rtyně nad Bílinou,činnost
finančního a kontrolního výboru obce za 1 q.2019,požární prevence -informace atd <.>
Diskuse závěr
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br> Ve Rtyni nad Bílinou dne 26.3.2019
<br>
Vyvěšeno na ÚD: 26.3.2019
Sňato z ÚD: 3.4.2019

Načteno

edesky.cz/d/2830970

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz