« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - zápis z jednání ZO dne 18.3.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-zo-ze-dne-18.3.2019.pdf
Obec BUKOVANY
<br> Bukovany 57,okr.OLOMOUC,PSČ 779 00 Tel <.>,fax : 585 351 394
<br> IČ: 00 576 263,e-mail: obec©bukovany.cz
<br> Zá is č.3/2019 z veře'něho zasedání zastu itelstva obce Bukovan ze dne 18.3.2019
<br> Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany,které se konalo vprostoráeh Obecního úřadu,Bukovany č.p.57,zahájila starostka obce Ing.XXXXX XXXXXXXXX v XX:XX hod <.>
<br> Vdobě zahájení bylo přítomno celkem 6 členů zastupitelstva: Žaneta Brablík Himrová,Ing.XXXXXX XXXXXX,Ing.XXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,DiS <.>,Ing.XXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX.Omluven: Mgr.XXXXX XXXXX
<br> Zastupitelstvo obce Bukovany je usnášení schopné <.>
<br> 1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Starostka obce navrhla ověřovatele zápisu Ing.Lubomír Šperku & Pavlu Síttovou a zapisovatele Ing.Martin Kóhler.Nebyly vzneseny žádné protinávrhy.Návrh usnesení č.:1 Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje ověřovatele zápisu Ing.Lubomíra Šperku a Pavlu Sittovou a zapisovatele Ing.Martina Kčhlera.Výsledek hlasování: pro 6 — Žaneta Brablík Himrová,Ing.XXXXXX XXXXXX,Ing.XXX XXXXXXXX,Pavla Síttová,DiS <.>,Ing.XXXXXXX XXXXXX Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> 2) Schválení programu Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Starostka obce navrhla doplnit další bod programu Smlouva O nájmu - zahrádka — bod 13) a 14).Návrh usnesení č.2: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje doplnění programu 0 bod - Smlouva o náj mu— pronájem zahrádky - Údržba veřejné zeleně Výsledek hlasování: pro 6 — Žaneta Brablík Himrová,Ing.XXXXXX XXXXXX,Ing.XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX,DiS <.>,Ing.XXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX proti X,zdrželi se X Usnesení č.X bylo schváleno <.>
<br> <,>
<br> Starostka obce dala hlasovat o doplněném návrhu programu.Návrh usnesení č.3: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje program zasedání zastupitelstva.1) Volba za...

Načteno

edesky.cz/d/2824356

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz