« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - Rozpočet obce Vrážné na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce Vrážné na rok 2019
Rozpočtová změna č.2/2019
<br> Příjmy
Třída 1-daňové příjmy
<br> Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 1111 280
<br> Daň z příjmů FO ze samost.výd.činnosti 1112 7
<br> Daň z příjmů FO 1113 22
<br> Daň z příjmů právnických osob 1121 233
<br> Daň z nemovitostí 1511 120
<br> DPH 1211 559
<br> Správní poplatky 1361 1
<br> Poplatky za ukládání odpadů 1340 42
<br> Poplatky ze psů 1341 1,2
<br> Odvody z loterií a podobných her 1381 5
<br> Třída 2-nedaňové příjmy
<br> Zemědělství-pronájem pozemku 1032 2131 15
<br> Lesnictví prodej dřeva 1032 2111 50
<br> Příjmy z pronájmu ost.nemov.věcí 6171 2132 5
<br> Přiíjmy z pronájmu movitých věcí 6171 2133 5
<br> Přijaté neinvestiční dary 6171 2321 5
<br> Příjmy z úroků (bankovní účty) 6310 2141 0,5
<br> Třída 3-kapitálové příjmy
<br> Příjmy zneškodňování KO 3725 2324 10
<br> Příjmy zprodeje pozemků 3639 3111 10
<br> Příjmy z kulturních akcí 3319 2329 3
<br> Třída 4-přijaté dotace
<br> Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného fin.vztahu 4112 60,9
<br> Celkem 1434,6
<br> RZ 2 v tis <.>
<br> Kč
<br> Rozpočet obce Vrážné na rok 2019 v tis.Kč
<br> Název Paragraf Položka tis.kč
<br>
<br> Výdaje
Skupina 1-zemědělství a lesnictví
<br> Lesní hospodářství-pěstební činnost 1032
<br> Ostatní osobní výdaje 5021 5
<br> Nákup materiálu (stromky) 5139 10
<br> Služby (těžba dřeva) 5169 80
<br> Skupina 2-průmysl a ost.odvětví
<br> Doprava,komunikace a zimní údržba
<br> (komunikace OÚ)
<br> 2212
<br> Ostatní osobní výdaje - prohrnování 5021 6
<br> Nákup materiálu 5139 2
<br> Opravy a udržování 5171 40
<br> Odvádění a čištění odpadních vod 2321
<br> Nákup ostatních služeb - čištění kanalizace 5169 10
<br> Úpravy drobných vodních toků
<br> (potok v obci)
<br> Nákup ostatních služeb 5169 20
<br> Vodní díla v zemědělské krajině (rybník) 2341
<br> Nájemné 5164 5
<br> Skupina 3 – služby pro obyvatelstvo
<br> Poskytnuté náhrady OSA 3312 5192 1
<br> Činnosti knihovnické 3314
<br> Ostatní osobní výdaje 5021 7
<br> Záležitosti kultury (kronika) 3319
<br> Osta...

Načteno

edesky.cz/d/2822469

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz