« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Písek) - volby-evropsky-parlament-harmonogram.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Písek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

volby-evropsky-parlament-harmonogram.pdf
OBECNÍ ÚŘAD OLEŠNÁ,398 43 Bernartice
IČ : 00511986,bankovní spojení : KB Písek-28920271/0100
<br> e-mail : ouolesna@seznam.cz,telefon : 382587264,602887259
<br>
<br> Olešná dne: 13.03.2019
<br>
<br>
<br> Volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech
<br> 24.a 25.května 2019
<br> 24.a 25.května 2019 proběhnou volby do Evropského parlamentu
vyplývajících ze zákona č.62/2003 Sb.a vyhlášky č.409/2003 Sb <.>,v platném
<br> znění <.>
<br>
<br> Harmonogram úkolů a lhůt Obecního úřadu v Olešné
<br> nejpozději:
<br>
<br> 25.března 2019 stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (§ 16
<br> ods.1c písm.c) zákona)
<br> starosta stanovil minimálně 7 člennou komisi
<br>
<br> 13.dubna 2019 jmenování zapisovatele okrskové volební komise (§ 18 odst.7)
<br> starosta jmenuje zapisovatelkou okrskové volební komise paní Janu
<br> Patceltovou
<br>
<br> 14.dubna 2019 podání žádosti o zápis do seznamu voličů – občan jiného členského
<br> státu EU (§29 ods.1,2,3,zákona)
<br> 14.dubna 2019 zanesení údajů do seznamu voličů pro volby do Evropského
<br> parlamentu podle §28 odst.1 zákona – první fáze sestavování seznamu voličů pro volby do
<br> Evropského parlamentu
<br> 30.dubna 2019 jmenování členů okrskové volební komise (§18 odst.3 zákona)
<br> 3.května 2019 první zasedání okrskové volební komise (§16 odst.1 písm.d zák.)
<br> 9.května 2019 vyškrtnutí voličů ze seznamu voličů pro volby do EP,kteří požádali o
<br> zápis do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu nebo byli zapsáni do
<br>
<br>
seznamu voličů jiným obecním úřadem (§28 odst.3 zákona)
<br> 9.května 2019 informování žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do EP o XXX <,>
<br> jak byla jeho žádost vyřízena (§XX odst.4 zákona)
<br>
<br> 9.května 2019 oznámení o době a místě konání voleb v obci (§32 odst.2 zákona)
<br>
<br> Starosta oznamuje,že volby se budou konat dne:
<br> 24.května 2019 od 14:00 hod.do 22:00 hod <.>
<br> 25.května 2019 od 8:00 hod.do 14:00 hod <.>
<br> Je určen jeden volební okr...

Načteno

edesky.cz/d/2819102


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešná (Písek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz