« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Závěrečný účet obce za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce za rok 2017+Zpráva o přezkoumání výsledklu hospodaření za rok 2017
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> Obec Zichovec
<br> zpracovaný na základě & 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> / ' ZO/f “.„ 6.00 0 E E G Vyvěšeno: _ _ ' - fa & Sejmuto- 0/; & 257? \\M/
<br> Schváleno: Jé- %.„Já/f
<br> Závěrečný účet za rok 2017
<br> Obec Zichovec
<br> zpracovaný na základě š 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> Sejmuto:
<br> Schválenoi if(.5.z?
<br> Údaje o obci!
<br> Název: Obec Zichovec
<br> Ičcx 00640468
<br> Adresa: Zichovec 53,273 74 Klobuky Tel./Fax: 602 292 261
<br> e-mail: ivan.husak zichovec.cz
<br> wwwstránky: www.zichovec.cz Počet obyvatel: Počet zaměstnanců: 0
<br> Počet členů zastupitelstva: 9 Počet veřejných zasedání: 8
<br> Obsah:
<br> p—A
<br>.Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů V plném členění podle rozpočtové skladby a přehled o dalších finančních operacích.Příloha č.1
<br> Komentář k příjmům a výdajům <.>
<br> Vyúčtování finančních prostředků <.>
<br> Hospodářská činnost <.>
<br> Rozpočtové hospodaření <.>
<br> Majetek obce <.>
<br> Finanční vypořádání — vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu <,>
<br> k rozpočtu kraje,obcí,státním fondům a jiným rozpočtům.Příloha č.2
<br> 8.Zápis z kontroly hospodaření obce provedené Krajským úřadem Středočeského kraje.Příloha č.3
<br> šeweww
<br> Zveřejnění:
<br> Závěrečný účet byl zveřejněn na pevné i elektronické úřední desce obce Zichovec
<br> Od Ma Wa? do „M.;.ím?
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno dne 15.3.2018 pracovníky odboru kontroly Kraj ského úřadu Středočeského kraje <.>
<br> Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Více v příloze č.3
<br> Rekapitulace pořízeného majetku :
<br> V roce 2017 byl pořízen tento majetek:
<br> Zvoní 76 590,-
<br> Dro...

Načteno

edesky.cz/d/2819099

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz