« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Písek) - směrnice 1-2019 pro práci s osobními údaji

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Písek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

smernice-1-2019-pro-praci-s-osobnimi-udaji.pdf
Obec Olešná
<br> č.1/2019 Směrnice pro práci s osobními údaji
<br> Clánek 1 Uvodní ustanovení
<br> Tato organizační směrnice,v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),upravuje způsoby nakládání s osobními údaji při jejich zpracování a používání v případech kdy správcem osobních údajů je OBEC
<br> Clanek 2 Působnost směrnice
<br> Tato směrnice je závazná pro všechny osoby v zaměstnaneckém či obdobném poměru k OBCI a řeší nakládání s osobními údaji <.>
<br> Článek 3 Vymezení základních pojmů
<br> 1) Osobní údaj - veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“),identitikovatelnou fyzickou osobouje fyzická osoba,kterou lze přímo či nepřímo identifikovat,zejména odkazem na určitý identifikátor,například jméno,identifikační číslo.lokační údaje,síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,fyziologické,genetické,psychické,ekonomické,kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby <.>
<br> 2) Zvláštní kategorie osobních údajů - genetické ůdaje — osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků fyzické osoby,které poskytují jedinečné informace o její fyziologii či zdraví a které vyplývají zejména z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby <.>
<br> Biometrické údaje - údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby,které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci,například zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje <.>
<br> Udaje o zdravotním stavu - osobní údaje týkající se tělesného nebo duševního zdraví
<br> fyzické osoby včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb,které vypovídají o jejím zdravotním stavu <.>
<br> Osobní údaje,které vypovídají o rasovém či etnickém původu,politických názorech,náboženském vyzná...

Načteno

edesky.cz/d/2818951

Meta

Zákon 106/1999   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešná (Písek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz