« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - MěÚ Břeclav- Oznámení, zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, chodník v ul. Družtevní, Tvrdonice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Břeclav- Oznámení, zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, chodník v ul. Družtevní, Tvrdonice
*S00RX0160J9T* S00RX0160J9T
M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v
<br> odbor stavební a životního prostředí
<br> oddělení stavební úřad
<br>
spisový znak:
<br> číslo jednací:
<br> MUBR-S 198367/2018 OSÚ/Ga-328
MUBR 41555/2019
<br> Břeclav,dne 15.03.2019
<br> oprávněná úřední osoba:
<br> telefon:
<br> e-mail:
<br> XXXXXXX XXXXXX
XXX XXX XXX
jarmila.galova@breclav.eu
<br>
<br>
Obec Tvrdonice
nám.Míru 96/31
691 53 Tvrdonice
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> Obec Tvrdonice,IČO 00283631,nám.Míru 96/31,691 53 Tvrdonice <,>
kterou zastupuje MaD PROJEKT s.r.o <.>,IČO 03020614,Na Rynku 198,691 55 Moravská
Nová Ves
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 23.10.2018 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
<br> Chodník v ulici Družstevní
Tvrdonice,Družstevní
<br>
<br> na pozemku parc.č.2215/1,2215/45,2215/109 v katastrálním území Tvrdonice.Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
Stavba obsahuje:
<br> - Chodník ulice Družstevní
<br>
Městský úřad Břeclav,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního
zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání
spojené s ohledáním na místě na den
<br>
<br> 16.04.2019 (úterý) v 10:00 hodin
<br> se schůzkou pozvaných na Obecním úřadě ve Tvrdonicích <.>
<br>
<br> Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Břeclav,stavební úřad <,>
úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin) <.>
<br> Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
<br> Parc.č.st.573,st.574,st.575,st.597/1,st.598,st.603,st.604,st.605,st.606,st.607 <,>
st.757,parc.č.2215/33,2215/44,2215/54,2215/108,parc.č.PK 2215/1 v katastrálním
území Tvrdonice
<br>
<br> Č.j.MUBR 41555/2019 str.2
<br>
Osoby s vlastnickými neb...

Načteno

edesky.cz/d/2817939

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz