« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 18. 3. 2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO 18.3.19.pdf [1,10 MB]
Obec Rantířov Zastupitelstvo obce Rantířov
<br> Zápis zasedání Zastupitelstva obce Rantířov,konaného dne 18.3.2019,od 20:00 hodin v KD Rantířov
<br> Přítomní zastupitelé: XXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXX,Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br> Omluveni zastupitelé: - Přítomni z řad občanů: XX viz prezenční listina Zaháiení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Rantířov (dále jako „ZO“) bylo zahájeno ve 20:00 hodin starostou obce Rantířov Tomášem Novotným <.>
<br> Jako předsedající byl stanoven zastupitel XXXXX XXXXXXX (dále jako „Předsedající“) <.>
<br> X) Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Mgr.Magdalenu Lavičkovou a XXXX XXXXX Pavlíčka a zapísovatelkou paní Martinu Smrčkovou.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesem'č.1/2/19: Zastupitelstva obce Rantířov určuje ověřovateli zápisu paní Mgr.Magdalenu Lavičkovou a XXXX XXXXX Pavlíčka a zapísavatelkou paní Martinu Smrčkovau <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se O
<br> Usnesení č.112/19 bylo schváleno
<br> 2) Schválení a doplnění programu jednání
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.Zastupitel XXXXX XXXXXX navrhl doplnění programu zasedání v bodě Různé a o bod Sa) Projednání možností podání žaloby na stavební úřad Magistrátu města Jihlavy na ochranu proti nečinnosti správního orgánu ve věci odložení řízení na odstranění nepovolené stavby.K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění <.>
<br> Návrh programu zasedání:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 2) Schválení a doplnění programu jednání
<br> 3) Projednání možnosti podání odvolání k dodatečnému povolení stavby „p...

Načteno

edesky.cz/d/2816653

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz