« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Výpis usnesení z 4. zasedání ZO Tvrdonice ze dne 18.02.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení z 4. zasedání ZO Tvrdonice ze dne 18.02.2019
4.zasedání ZO Tvrdonice 18.02.2019
<br>
<br> 1/4
<br>
<br>
<br> Výpis usnesení ze 4.zasedání
<br> Zastupitelstva obce Tvrdonice
<br> ze dne 18.02.2019
<br>
<br>
Informace podle § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v
<br> platném znění,byla na úřední desce Obecního úřadu Tvrdonice zveřejněna v souladu se
<br> zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 11.02.2019 do 19.02.2019.Současně byla
<br> zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
<br>
<br> Přítomni ZO: MUDr.XXXXX XXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXX XXXXX,Ing <.>
<br> XXXXXX XXXXXXXXX Nešporová,Ing.XXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXX,XXXX XXXXXX,XXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXX XXX
<br>
<br> Omluveni ZO: XXXXXXX XXXXXX
<br>
<br> Přítomno bylo XX členů zastupitelstva (příloha č.1),takže zastupitelstvo bylo
<br> usnášeníschopné ( dle § 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br>
<br>
<br> Počet přítomných občanů: 20
<br>
Bod č.1 - Zahájení
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce
<br> Ing.Zdeňkem Tesaříkem (dále jako „předsedající“),který seznámil přítomné
<br> s programem zasedání (příloha č.2) v souladu s pozvánkou předanou členům
<br> zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> Návrh usnesení č.43:
<br> Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje následující program zasedání:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Volba ověřovatelů zápisu
<br> 3.Volba zapisovatelky
<br> 4.Podání žádosti o dotaci „Dětské,dopravní a workoutové hřiště v obci Tvrdonice“
<br> 5 Podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce komunikace ve Tvrdonicích-Vinohradní“
<br> 6.Program rozvoje obce Tvrdonice na období 2019-2025
<br>
<br> 7.Veřejnoprávní smlouva – Český zahrádkářský svaz,Fotbalový klub mládeže
<br> Podluží,TJ Sokol Tvrdonice,Římskokatolická farnost Tvrdonice,Slovácký
<br> podlužácký krůžek v Tvrdonicích,Moravský rybářský svaz
<br> 8.Kupní smlouva části pozemku KN p.č.3058/1,dle GP nově zaměřeno jako pozemek
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/2815782

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz