« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov - Rozpočet obce r.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpocet sch. r. 2019.pdf (176,1 kB)
m0 Rax 203.9 PŘÍIMOVÁ ČÁST SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU PRO ROK 2019
<br> TŘÍDA 1: 10 650 360,00 TŘÍDA 2: 1 669 184,00 TŘÍDA 3: 5 000,00 TŘÍDA 4: 0,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 12 324 544,00 VÝDAJOVÁ CAST SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU PRO ROK 2019
<br> 2212 DOPRAVA 91 000,00 2219 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 3 923 670,00 2221 DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 62 010,00 2223 BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU 10 000,00 3119 NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACÍ 2 300 000,00 3311 DIVADELNÍ ČINNOST 50 000,00 3312 HUDEBNÍ ČINNOST 5 000,00 3314 KNIHOVNÍ ČINNOST 68 000,00 3319 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY (MS) 209 000,00 3326 ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTKULTPAMÁTEK 159 000,00 3341 ROZHLAS A TELEVIZE 6 000,00 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY (SPOZ) 70 000,00 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE (KURT + HŘIŠTĚ) 176 000,00 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE (dětsk.hř.atd.) 30 000,00 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 20 000,00 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (i č.p.193) 32 000,00 3631 VEŘEJNÉ OSVÉTLENÍ 320 000,00 3632 POHŘEBNICTVÍ 50 000,00 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY (VPP) 275 000,00 3721 SBÉR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADÚ 30 000,00 3722 SBÉR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADÚ 540 000,00 3726 VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODNOVÁNÍ OSTATNÍCH ODPADÚ (kompost) 35 000,00 3745 PÉČE O VZHLED A VEŘEJNOU ZELEN 317 000,00 3900 OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVIS.SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO (PRO 180 000,00 4357 DOMOVY PRO OSOBY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 1 005 200,00 5212 OCHRANA OBYVATBLSTVA 1 355 000,00 5273 OSTATNÍ SPRÁVA V OBLASTI KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 50 000,00 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA - Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí) 268 500,00 5519 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POŽÁRNÍ OCHRANY (požární nádrž) 6 000,00 6112 ZASTUPITELSTVA OBCÍ 967 000,00 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY-společné činnosti promístní Správu i zastupitelský SI 2 087 000,00 6310 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE z FINANČNÍCH OPERACI 13 000,00 6320 POJIŠTĚNÍ FUNKČNÉ NESPECIFIKOVANÉ 95 000,00 6117 VOLBY EU 10 000,00 6399 OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE (daňě) 200 000,00 6402 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET 15 000,...

Načteno

edesky.cz/d/2812577

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz