« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Žádost o součinnost při identifikaci vlastníků nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

www.uzsvm.cz
ÚZSVMTiskové zprávy
14.03.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dokázal do konce roku 2018 snížit počet bezprizorních nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní subjekty již o 63 % (tj.o 5 793 nemovitostí).Zároveň se podařilo snížit počet nedohledaných a zaniklých subjektů o 52 % (tj.o 669 subjektů).Údaje vychází z aktualizovaného materiálu Mapa majetku státu,kterou ÚZSVM vytvořil vlastními silami <.>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil pracovní model plánovaných přesunů státních institucí na území hlavního města Prahy v souvislosti se zvažovanou výstavbou administrativního komplexu a navazujících dislokačních změn.Data o budovách vycházejí zejména z Centrálního registru administrativních budov (CRAB),z dotazníkového šetření a katastru nemovitostí <.>
Na území hlavního města Prahy stát platí za umístění státních zaměstnanců téměř půl miliardy korun ročně v nestátních budovách jen na nájemném.Kromě snížení nájmů je cílem i snížení roztříštěnosti,umístění státních institucí,odstranění zbytečných investic do energeticky náročných budov.Tato situace není řešitelná jinak než pořízením nových administrativních budov,nejlépe souboru budov v jedné lokalitě jako administrativní komplex <.>
19.03.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Ústí nad Labem získal z odúmrti sbírku modelů vojenské,letecké a silniční techniky.Modely byly bezúplatně předány Psychiatrické nemocnici Bohnice <.>
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Prachaticích našlo nový domov pro pejska Mimou <.>
18.03.2019
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze prodalo ve výběrovém řízení s aukcí družstevní podíl v bytovém družstvu,včetně práva nájmu k bytu v ulici Horáčkova v Praze 4 – Krči.Jednalo se o starší byt s balkonem o dispozici 3+1 a výměře 62,30 m2 vhodný k rekonstrukci <.>
jana.cervinkova@uzsvm.cz
ÚZSVMTiskové zprávy
14.03.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dokázal do konce roku 2018 snížit počet bezprizorních nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní subjekty již o 63 % (tj.o 5 793 nemovitostí).Zároveň se podařilo snížit počet nedohledaných a zaniklých subjektů o 52 % (tj.o 669 subjektů).Údaje vychází z aktualizovaného materiálu Mapa majetku státu,kterou ÚZSVM vytvořil vlastními silami <.>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil pracovní model plánovaných přesunů státních institucí na území hlavního města Prahy v souvislosti se zvažovanou výstavbou administrativního komplexu a navazujících dislokačních změn.Data o budovách vycházejí zejména z Centrálního registru administrativních budov (CRAB),z dotazníkového šetření a katastru nemovitostí <.>
Na území hlavního města Prahy stát platí za umístění státních zaměstnanců téměř půl miliardy korun ročně v nestátních budovách jen na nájemném.Kromě snížení nájmů je cílem i snížení roztříštěnosti,umístění státních institucí,odstranění zbytečných investic do energeticky náročných budov.Tato situace není řešitelná jinak než pořízením nových administrativních budov,nejlépe souboru budov v jedné lokalitě jako administrativní komplex <.>
19.03.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Ústí nad Labem získal z odúmrti sbírku modelů vojenské,letecké a silniční techniky.Modely byly bezúplatně předány Psychiatrické nemocnici Bohnice <.>
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Prachaticích našlo nový domov pro pejska Mimou <.>
18.03.2019
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze prodalo ve výběrovém řízení s aukcí družstevní podíl v bytovém družstvu,včetně práva nájmu k bytu v ulici Horáčkova v Praze 4 – Krči.Jednalo se o starší byt s balkonem o dispozici 3+1 a výměře 62,30 m2 vhodný k rekonstrukci <.>
jana.sedlackova@uzsvm.cz
ÚZSVMTiskové zprávy
14.03.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dokázal do konce roku 2018 snížit počet bezprizorních nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní subjekty již o 63 % (tj.o 5 793 nemovitostí).Zároveň se podařilo snížit počet nedohledaných a zaniklých subjektů o 52 % (tj.o 669 subjektů).Údaje vychází z aktualizovaného materiálu Mapa majetku státu,kterou ÚZSVM vytvořil vlastními silami <.>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil pracovní model plánovaných přesunů státních institucí na území hlavního města Prahy v souvislosti se zvažovanou výstavbou administrativního komplexu a navazujících dislokačních změn.Data o budovách vycházejí zejména z Centrálního registru administrativních budov (CRAB),z dotazníkového šetření a katastru nemovitostí <.>
Na území hlavního města Prahy stát platí za umístění státních zaměstnanců téměř půl miliardy korun ročně v nestátních budovách jen na nájemném.Kromě snížení nájmů je cílem i snížení roztříštěnosti,umístění státních institucí,odstranění zbytečných investic do energeticky náročných budov.Tato situace není řešitelná jinak než pořízením nových administrativních budov,nejlépe souboru budov v jedné lokalitě jako administrativní komplex <.>
19.03.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Ústí nad Labem získal z odúmrti sbírku modelů vojenské,letecké a silniční techniky.Modely byly bezúplatně předány Psychiatrické nemocnici Bohnice <.>
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Prachaticích našlo nový domov pro pejska Mimou <.>
18.03.2019
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze prodalo ve výběrovém řízení s aukcí družstevní podíl v bytovém družstvu,včetně práva nájmu k bytu v ulici Horáčkova v Praze 4 – Krči.Jednalo se o starší byt s balkonem o dispozici 3+1 a výměře 62,30 m2 vhodný k rekonstrukci <.>
Aktualizovaný seznam nemovitostí
Stránka 1 z 6
<br> Název obce: Popovice 191 Název k.ú.: 191 datum: 6.3.2019
<br> OPSUB - název OPSUB - adresa vlastnický podíl Parcela - vým ra
Název zp sobu využití
<br> pozemku parc.<.>
íslo LV
<br> (parcela)
Stavba - zp sob využití.pop.na parcele íslo LV (budova)
<br> erný Jan.p.186,68604 Popovice 1/81 106.702/3 103
erný Jan.p.186,68604 Popovice 1/81 30 jiná plocha.6109 103
<br> XXX XXXXXXX.p.XXX,Záhorovice X/XX XXX.XXX/X 103
XXX XXXXXXX.p.XXX,Záhorovice X/XX XX jiná plocha.6109 103
<br> Forn sková Marie.p.94,68604 Popovice 1/81 106.702/3 103
Forn sková Marie.p.94,68604 Popovice 1/81 30 jiná plocha.6109 103
XXXXXXXXX XXXXXX.p.XXX,XXXXX Podolí X/X XXX.1908 768
XXXXXXXXX XXXXXX.p.XXX,XXXXX Podolí X/X XX neplodná p da.1909 768
XXXXXXXXX XXXXXX.p.XXX,XXXXX Podolí X/X XXXX.5122/123 768
XXXXXXXXX XXXXXX.p.XXX,XXXXX Podolí X/X XX ostatní komunikace.5130/466 768
Haná ek XXXXX.p.XXX,XXXXX Popovice X/XX XXX.702/3 103
Haná ek XXXXX.p.XXX,XXXXX Popovice X/XX XX jiná plocha.6109 103
Haná ek Št pán.p.22,68604 Popovice 1/81 106.702/3 103
Haná ek Št pán.p.22,68604 Popovice 1/81 30 jiná plocha.6109 103
Havlí ek XXXXX.p.XXX,XXXXX Popovice X/X XXXX.5113/169 779
Havlí ek XXXXX.p.XXX,XXXXX Popovice X/X XXXX.5114/209 779
Havlí ek XXXXX.p.XXX,XXXXX Popovice X/X XX ostatní komunikace.6115/115 779
Havlí ek XXXXX.p.XXX,XXXXX Popovice X/X X ostatní komunikace.6116/86 779
Havlí ek XXXXXXX.p.XX,XXXXX Popovice X/XX XXX.702/3 103
Havlí ek XXXXXXX.p.XX,XXXXX Popovice X/XX XX jiná plocha.6109 103
Havlí ek XXX.p.XX,XXXXX Popovice X/XX XXX.702/3 103
Havlí ek XXX.p.XX,XXXXX Popovice X/XX XX jiná plocha.6109 103
Havlí ek XXX adresa neznámá X/X XXXX.XXXX/X XXX
Havlí ek XXX.p.XXX,XXXXX Popovice X/X XXX.1249/2 329
Havlí ek XXX.p.XXX,XXXXX Popovice X/X XXXX.5122/25 329
Havlí ek XXX.p.XXX,XXXXX Popovice X/X XX ostatní komunikace.5130/118 329
XXXXXX XXXXXXXXX.p.XX,XXXXX Popovice X/XX XXX.702/3 103
XXXXXX XXXXXXXXX.p.XX,XXXXX Popovice X/XX XX jiná plocha.6109 103
XXXXXX XXXXXXXXX.p.XX,XXXXX Popovice X/X...

Načteno

edesky.cz/d/2812435

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz