« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Návrh rozpočtu MbM 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu MbM 2019
Moravskobudějovický mikroregion
Návrh rozpočtu mikroregionu na rok 2019
<br>
PŘÍJMY
<br>
<br>
<br>
<br>
§
Pol <.>
UZ
ORJ
ORG
N á z e v
Schválený
rozpočet
2018
Rozpočet po změnách
2018
Skutečnost
2018
Návrh rozpočtu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2019
<br>  
4121
 
1
 
Příspěvek od města M.B <.>
808.940,00
896.840,00
896.840,00
805.530,00
<br>  
4121
 
1
 
Příspěvky od obcí
836.000,00
891.377,00
891.377,00
832.920,00
<br> 6399
2324
 
1
 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
26.000,00
26.000,00
0,00
0,00
<br>
4116
<br> 1
<br> Dotace – MŽP – kompostéry
721.337,44
721.337,44
721.337,44
0,00
<br> 3639
2111
 
1
 
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0,00
50.667,25
50.667,25
51.000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
 
 
 
 
 
PŘÍJMY CELKEM
2,392 277,44
2,586 221,69
2,560 221,69
1,689.450,00
<br>  
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
 
8114 
 
1
 
Úhrada zápůjčky finančních prostředků 
-400.000,00
-400.000,00
-400.000,00
0,00
<br>
8115
<br> 1
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
27.426,22
27.426,22
-523.340,17
550.766,39
<br>  
 
 
 
 
FINANCOVÁNÍ CELKEM
-372.573,78
-372.573,78
-923.340,17
550.766,39
<br>  
 
 
 
 
 
<br>
<br>
<br>  
 
 
 
 
CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ
2.019.703,66
2.213.647,91
1,636.881,52
2,240.216,39
<br>
<br>
VÝDAJE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> §
Pol <.>
UZ
ORJ
ORG
N á z e v
Schválený rozpočet
2018
Rozpočet po změnách
2018
Skutečnost
Návrh rozpočtu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2018
2019
<br> 3639
5021
<br> 1
<br> Ostatní osobní výdaje
20.000,00
42.100,00
42.100,00
43.000,00
<br> 3639
5139
<br> 1
 
Nákup materiálu j.n <.>
40.000,00
0,00
0,00
20.000,00
<br> 3639
5167
<br> 1
<br> Služby školení a vzdělávání
24.000,00
24.000,00
0,00
10.000,00
<br> 3639
5169
<br> 1
<br> Nákup ostatních služeb
54.603,66
102.503,66
89.211,50
90.000,00
<br> 3639
5175
<br> 1
<br> Pohoštění
30.000,00
59.500,00
48.744,42
50.000,00
<br> 3639
5194
<br> 1
<br> Věcné dary
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
<br> 3639
5321
<br> 1
<br> Neinvestiční transfery obcím
0,00
...

Načteno

edesky.cz/d/2811599


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz