« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Rozpočet obce Zichovec, schváleno 4.12.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Rozpočet na rok 2019
<br> Schválený rozpočet
<br> Paragraf Položka Popis 2019 Příjmy: 1111 Daň z příjmu fyzických osob -závislá činnost 416 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ 7 000,00 Kč 1113 Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy 40 000,00 Kč 1121 Daň z příjmu právnických osob 365 000,00 Kč 1211 Daň z příjmu DPH 850 000,00 Kč 1340 Poplatky uložení odpadu 110 000,00 Kč 1341 Poplatek ze psů 3 500,00 Kč 1381 Odvod z loterií 10 000,00 Kč 1361 Ověřování + správní poplatky 5 000,00 Kč 1511 Daň z nemovitosti 160 000,00 Kč 4112 Neinvestiční přijaté dotace 60 900,00 Kč 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 200 000,00 Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 20 000,00 Kč 3723 Sběr a odvoz ostatn ích odpadů 60 000,00 Kč 6171 Činnost místní správy 12 000,00 Kč 6310 Příjmy z úroků 30,00 Kč.Příjmy celkem: 2 319 430,00 Kč Výdaje 2223 Bezpečnost silničního provozu - Kč 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 380 000,00 Kč 3113 Základní školy 10 000,00 Kč 3314 Činnosti knihovnické 5 000,00 Kč 3326 Obnova kult.památek - Kč 3399 Záležitosti kultury 50 000,00 Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 90 000,00 Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 000,00 Kč 3631 Veřejné osvětlení 60 000,00 Kč 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 190 000,00 Kč 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů - plast sklo.<.>.50 000,00 Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 250 000,00 Kč 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 Kč 6171 Činnost místní správy 300 000,00 Kč 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00 Kč 6112 Zastupitelstva obcí 302 000,00 Kč
<br> Výdaje celkem:
<br> 1 722 000,00 Kč
<br> Schváleno dne: 4.12.2018 Vyvěšeno dne: 4.12.2018
<br> %č/ Uci/JJGLOŘ “ Wy“
<br> Sia,Pavla oLCL

Načteno

edesky.cz/d/2811279


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz