« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Usnesení z jednání rady obce č. 2/2018 ze dne 5.12.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z jednání rady obce č. 2/2018 ze dne 5.12.2018
Usnesení z jednání rady obce č.2/2018 ze dne 5.12.2018 |-návrh rozpočtu obce na r.2019
-návrh rozpočtu soc.fondu na r.2019
-návrh rozpočtového opatření č.8 – rekonstrukce silnice a chodníků ul.Trávníky
-doplnění členů do školské rady – p.P <.>
-návrh na směnu pozemku – p.B /po projednání na zastupitelstvu/
-žádost o odkup obecního pozemku – p.V /po projednání na zastupitelstvu/
-Smlouvu o zřízení věcného břemene – E.ON-přípojka NN – p.D <.>
-žádost o přeložení sloupu veřejného osvětlení – p.Ž <.>
-žádost o finanční příspěvek pro Malovaný kraj
-žádost o odkoupení herního prvku z dětského hřiště – p.B <.>
-žádost o pokácení topolu – p.P <.>
-žádost MŠ Tvrdonice o povolení uzavření školky v době od 21.12.18-2.1.2019
-protokol o vyřazení fotoaparátu – MŠ Tvrdonice
-návrh na doplnění obch.partnerů pro poukázky pro seniory
-Smlouvu o zřízení věcného břemene – E.ON – smuteční síň
-nabídku na odkoupení starých pracovních strojů a nářadí od p.K <.>
-inventarizační komise – změna obsazení z důvodu nemoci
-úpravu mzdy pro radní od 1.1.2019
-smluouvu na spolupráci – Moravská stezka z.s <.>
 
2.Rada obce bere na vědomí
-zprávu o průběžném plnění úkolů
-žádost o dotaci na pořízení hudebního nosiče od dechové hudby Podlužanka
-návrh na pořízení změny územního plánu – p.F <.>
 
-informaci o spolupráci cimbálové muziky Lužice + Pomněnky
-členové kulturní komise – složení
-žádost o dotaci na zbourání starého domu – p.B <.>
9°C Noc

Načteno

edesky.cz/d/2808829

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz