« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2019
Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2019
<br> Příjmy (v tis.Kč)
<br> Pol.1111 Daň z příjmu fyz.osob placená plátci 240,0 XXX.XXXX Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky 46,0 XXX.XXXX Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 23,0 XXX.XXXX Daň z příjmu právnických osob XXX,X Pol.1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 6,5 Pol.1211 Daň z přidané hodnoty 520,0 XXX.XXXX Poplatek za provoz systému KX XX,X Pol.1341 Poplatek ze psů 2,4 Pol.1343 Poplatek za užíváníveřejného prostoru 2,0 XXX.XXXX Poplatek ze vstupného XX,X Pol.1381 Daň z hazardních her 6,0 XXX.XXXX Daň z nemovitostí XXX,X Pol.4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 65,4 Pol.4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů (prodejna) 50,0 XXX.XXXX Pronájem pozemků XX,X Pol.XXXX Podpora ostaních produkčních činností (lesní hospodářství) 210,0 XXX.XXXX Odvád.a čišť.odp.vod a nakládání s kaly (stočné) 4,2 Pol.2141 Bankovní úroky 0,2 Pol.2310 Prodej železa 2,0 XXX.XXXX Využívání a zneškodňování komunál.odpadů-EKO-KOM XX,0 XXX.XXXX Příjem z prodeje akcií XXX,X
<br> Příjmy Celkem 1920,0
<br> Vystaveno: 18.2.2019
<br> Sejmuto:
<br> Ing.Jinřich Jí starosta obce
<br> Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2019
<br> Výdaje (v tis.Kč)
<br> & 1032 Podpora ost.produkčních činností-lesní hospodářství 118,0 9 1070 Rybářství-rybníky 2,0 9 2212 Silnice 1.0 5 2219 Ostat.záležistosti pozemních komunikací-údržby,opravy,dopr.značení 25,0 5 3319 Ost.záležitosti kultury-kronika 2,5 5 3392 Zájmová činnost v kultuře-kulturní dům 10,0
<br> Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků —oprava kapličky,věcné dary 9 3399 (dárkové balíčky,školní potřeby pro žáky) 800,0 9 3421 Využití volného času dětí a mládeže 10,0 5 3631 Veřejné osvětlení 21,0 5 3635 Územní plánování-územní plán obce 20,0 9 3636 Územní rozvoj-Mikroregion Stražiště 29,0
<br> Komunální služby a územní rozvoj j.n.-opravy,údržby budov a 9 3639 staveb.materiá| 5,0 5 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů,kontajnery 45,0 9 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 20,0 5 3...

Načteno

edesky.cz/d/2807841

Meta

Pronájem   Rozpočet   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz