« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb
oBEC ZTCHOVEC
<br> Zichovec lOO,27974 |r:ot 00640468
<br> Zveiejn6ni ozndmeni o dob6 a mistu kon6ni voleb
<br> ( 5 27 odst.1 zdkona )
<br> Volby do zastupitelstev krajfi
<br> konan6 ve dnech 7.a 8.iiina 2OL6
<br> Volebni okrsek i.1- sidlo Zichovec i.p.99 salonek Zichoveck6ho pivovaru
<br> 7.iijna t4 - 22 hodin
<br> 8.iijna 8 - 14 hodin,<.> Rlo,i /-.:.l ;/ ')
\rr \"- :,<,> i '
<.> c,<,> )*.e.<,>
<br> Ing.lvan Husdk
<br> Starosta obce
<br> V Zichovci dne 22.9.2Ot6
<br> -

Načteno

edesky.cz/d/2807783


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz