« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Pozvánka na zastupitelstvo 15.3.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zastupitelstvo 15.3.2016
{3&x*c X$*Xxqxv*e Na z-akladt dl.11.Jetlnaciho iidu zastupitelstva obce,vydan6ho dne 28.I l.2006,svolhviim zasedrini zashpiteistva otrce Zichovec.Misto kondrii Obec Zichovec - velkyl salonek Zichoveckdho prvovaru Ooba korrini: 15.3,2016 od I9r00 hod Navrienf progrsm: l) 2) 1) II ql 6) Ur€eni ov$invatehi z6pisu a zapisovatele Schr,ileni progfamu zastupitelstva Schv{leni RD Valouikovi a J.Bystrianskj + piipojeni na komuaikaci a kanalizaci lnformace Diskuse Uw€r I flnf.\ t/,Rsd'\ ' f' ",<.>.BKfrJ : \\qr?$Fl / -.s}J/',$,!' Pa'JY' t'/.ichovci dnt 8.3 2016 Ing.[van lhtsdk Rpzddlovnik: llohumil Kclrii,Ing.I*nka Kratochvilovlt,I-lvnek Krdl,<,> losef Kaiga,lng.Zbyndk Lomiika.Bc.Pavel Roltla,ldclav Vagner,DiS <.>,XXXXX l,orltiek,Lucie Rohlovti

Načteno

edesky.cz/d/2807780

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz