« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Pozvánka na zastupitelstvo 16.2.2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zastupitelstvo 16.2.2016
O b e c Z i c h o v e c
<br>
<br>
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Zichovce
<br>
<br>
Na základě čl.II.Jednacího řádu zastupitelstva obce,vydaného dne 28.11.2006 <,>
<br> svolávám zasedání zastupitelstva obce Zichovec <.>
<br>
<br>
<br> Místo konání:
<br>
<br> Obec Zichovec – velký salonek Zichoveckého pivovaru
<br>
<br>
<br> Doba konání:
<br>
<br> 16.2.2016 od 19:00 hod
<br>
<br>
<br> Navržený
<br> program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu zastupitelstva
3) Projednání a schválení záměru prodat 107 m2 obecního pozemku
<br> p.č.1314 dle přiloženého geometrického plánu
<br> 4) Zrušení původního „záměru“ a projednání a schválení nového
záměru směnit obecní pozemky (z důvodu změn ve výměrách
<br> pronajímaných pozemků)
<br> 5) Schválení RD Valouškovi a J.Bystrianský + schválení připojení na
komunikaci a kanalizaci
<br> 6) Projednání a zamítnutí vydání změny č.1 ÚP Zichovec (obsah
změny již neodpovídá legislativě)
<br> 7) Schválení účelu pro čerpání dotace 40.000,- Kč za „Zlatou cihlu“ a
20.000,- Kč za Fulínovu cenu 2015 <.>
<br> 8) Schválení žádostí občanů o povolení kácení stromů
9) Seznámení s průběhem a závěry schůzky maminek 26.ledna
<br> (L.Kratochvílová)
<br> 10) Informace (ČOV,hasiči a hasičárna,sběrný dvůr,obecní les,lesní
cesty)
<br> 11) Diskuse
12) Závěr
<br>
<br>
v Zichovci dne 9.2.2016
<br> Ing.XXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Rozdělovník:
<br> XXXXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX,XXXXX XXXX,XXXXX XXXXXX,Ing.Zbyněk Lomička <,>
<br> Bc.XXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXX,DiS <.>,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/2807779

Meta

Jednání zastupitelstva   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz