« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Oznámení o době a místě konání voleb do EP 354,4 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
<br>
<br> Starostka obce Vrbčany
<br>
podle § 32 odst.2 zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
o z n a m u j e:
<br> 1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
<br>  v pátek dne 24.května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
 v sobotu dne 25.května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br>
2.Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č.1 je volební místnost:
<br> Knihovna Obecního úřadu Vrbčany,Vrbčany 25,280 02
<br>
3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem <.>
Volič,který je občanem jiného členského státu,prokáže po příchodu do volební
místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu <.>
<br> 4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu
hlasovací lístky.Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za
chybějící,škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné <.>
<br> Vrbčany dne 18.3.2019
<br> <.>
<br>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
Starostka obce Vrbčany

Načteno

edesky.cz/d/2807407


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz