« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření BENE-BUS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva auditora 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dálějen „zákon o auditorech“),auditorského standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení š 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> pro dobrovolný svazek obcí BENE-BUS za obdobíodl.l.2018 do 31.12.2018
<br> ].VŠEOBECNÉ lNFORMACE
<br> Statutární orgán dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obcí“): předseda svazku: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> místopředsedové: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Auditor provádějící přezkoumání hospodaření svazku obcí: lng.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření svazku obcí:
<br> Auditor provedl přezkoumání hospodaření svazku obcí BENE-BUS v souladu s ustanovením Š 4 odst.7 zákona
<br> č.420/2004 Sb <.>,ustanovením % 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech <.>
<br> Místo přezkoumání hospodaření: Masarykovo nám.100,Benešov,Masarykovo nám.1,Benešov,sídlo auditora
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření svazku obcí provedeno:
<br> - Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od 22.10.— 5.11.2018
<br> — Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 22.2.* 8.3.2019
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření svazku obcí auditorem:
<br> - Označení první činnosti auditora,kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení: převzetí dokladů dne 22.10.2018
<br> - Označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a den provedení: kontrola účetních výkazů dne 8.3.2019
<br> 11.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení ...

Načteno

edesky.cz/d/2803814


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz