« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Rozpočet rok 2019 – schváleno OZ 28.12.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet 2019 -schváleno 28.12.2018
Paragraf
<br> 0000 0000 0000 1032 2141 3613 3721 3722 6310
<br> Paragraf 1032 2212 2292 2321 3326 3399 3429 3631 3639 3721 3722 5212 5512 6112 6171 6310 6399 6409
<br> Položka
<br> 4112 2111 2131 2132 2324 2324 21412324
<br> Položka
<br> 50.51.<.> 51.<.> 5329 5171 51.<.> 51.<.> 5171 51.<.> 51.<.>,53.<.> 5169 51.<.> 5901 51.<.> 50.<.> 50.<.>,51.<.> 5163 5362 5362
<br> Rozpočet obce je vyrovnany <.>
<br> vyvěšeno: sejmuto:
<br> schváleno: 1941 m4?
<br> ly.11.000?
<br> Rozpočet pro rok 2019 v tis.Kč Příjmy
<br> Dané
<br> Ostatni poplatky
<br> Neinv.přij,dotace ze SR 5 dot.vzt.Příjmy z poskyt služeb a výrobků (les) Příjmy z pronájmu pozemků
<br> Příjmy z pronájmu ostatnich nemovitosti Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz odpadů
<br> Příjmy z úroků,podílů na zisku
<br> Přijmy celkem
<br> Výdaje
<br> XXX - dohody,materiál,služby,opravy
<br> Silnice - materiál,služby,opravy,značky Dopravní obslužnost (BENEBUS)
<br> Kanalizace,rybník — opravy a udržování Kaplička - materiál,opravy
<br> Ost.zálež.kultury - např.den děti,den matek Zájmová činnost- hřiště
<br> Veř.osvětlení - elektřina,materiál,opravy Neinv.transf.veř.r.- Mikroregion Želivka
<br> Neb.odpady - nákup služeb
<br> Kom.odpady - nákup služeb - svoz TKO Ochrana obyvatelstva,rezerva na krizové řízení Hasiči - materiál,PHM,oprava has.zbrojnice OZ - platby za prov.práci j.n.(refundace),OOV Místni správa
<br> Fin.operace - služby pen.ústavů
<br> Platby daní a popl <.>
<br> Ost.činn.— platby daní a popl <.>
<br> Výdaje celkem
<br> vyvěšeno na elektronická úřední desce: sejmuto: schváleno:
<br> Rozpočet 2019
<br> 1 554,00 8,00 52,00 200,00 38,00 1,00 2,00 3,00 12,00
<br> 1 030,00
<br> 300,00 119,00 17,38 10,00 50,00 50,00 20,00 20,00 12,00 3,00 00,00 10,00 500,00 190,00 400,02 0,00 30,00 2,00
<br> 1 880,00
<br> 112111011? „mit.WX
<br> [ / SUN/111,5 M1
<br> Obec Kuňovice
<br> Schválený Očekávané plnění
<br> rozpočet 2018 1 400,00
<br> 8,00
<br> 55,00
<br> 200,00
<br> 32,00
<br> 1,00
<br> 2.00
<br> 3,00
<br> 12,00
...

Načteno

edesky.cz/d/2803812

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz