« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Rozpočtový výhled 2019 – 2023 schváleno OZ dne 28.12.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočt.výhled 2019-2013-schv.28.12.2018
| & GN le XXX O
<br> Rozpočtový výhled XXXX - XXXX (v tis.Kč)
<br> Paragraf Položka Přijmy 2019 2020 2021 2022 2023 Daňové příjmy 1 554,00 1 600,00 1 600,00 1 650,00 1 650,00
<br> Nedaňové příjmy 8,00 8.00 8,00 8,00 8,00
<br> 4112 Neinv.príj.dotace ze SR 3 dot.vzt.62.00 62,00 62,00 62,00 62,00
<br> 4122 Neinv.přijaté dotace od krajů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1032 2111 Přijmy z poskyt služeb a výrobků (les) 200,00 110,00 100,00 100,00 90,00 2140 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatnich nemovitosti 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3721 2324 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2,00 2,00 2.00 2.00 2,00 3722 2324 Sběr a svoz odpadů 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6310 2141 Pííjmyz úroků,podílů na zisku 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Příjmy celkem 1 888,00 1 844,00 1 834,00 1 884,00 1 874,00
<br> Paragraf Položka Výdaje
<br> - 1032 50.<.>,51.<.> XXX - dohody,materiál,služby,opravy XXX,00 130,00 80,00 100,00 70,00 2212 51.<.> Silnice — material,služby,opravy,značky 120,00 75,00 70,00 530,00 700,00 2221 5329 Neinv.transfery veř.r.m.0.(BENEBUS) 17,95 17,38 17,38 17,38 17,38 2321 5171 Kanalizace.rybník - opravy a udržování 10,00 500,00 600,00 150,00 10,00 3326 51.<.> Kaplička - materiál,opravy 100,00 100,00 5,00 5,00 3,00 3399 5175 Ost.zalež.kultůry - např.den děti 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace - hřiště 20,00 30.00 20,00 30,00 30,00 363? 51.<.> Veř.osvětlení - elektřina,material,opravy 20,00 30,00 30,00 30,00 30.00 3639 51.<.>,53.<.> Neinv.transf.veř.r.- Mikroregion Želivka 12,00 12,00 12,00 12 00 12.00 3721 5169 Neb.odpady - nakup služeb 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3722 51.<.> Kam.odpady - nákup služeb - svoz TKO 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 5212 5901 Ochrana obyvatelstva,rezerva na krizove 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 5512 51.<.> Hasiči- materiál.PHM 500,00 40,00 50,00 50,00 50.00 6112 50.<.> 02 - platby za prov.práci j.n.(refundace),190,00 200,00 220,00 220,00 220,00 6171 50.<.>,51.<.> Mistni s...

Načteno

edesky.cz/d/2803811

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz