« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Písek) - rozvaha644697773.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Písek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozvaha644697773.pdf
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Obec Olešná; IČO 00511986; Olešná 14,398 43 Olešná
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 1.2.2019 v 16:19
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 6 452 467,66 21 601 690,2428 054 157,90 22 249 601,53
<br> A.Stálá aktiva 6 451 367,66 19 981 974,5526 433 342,21 20 009 573,27
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 81 193,40 70 000,00151 193,40 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 81 193,4081 193,40018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 70 000,0070 000,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 6 370 174,26 19 911 974,5526 282 148,81 20 009 573,27
<br> 1.Pozemky 2 001 178,932 001 178,93 1 986 968,73031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 4 927 088,00 17 548 920,1222 476 008,12 13 793 802,81021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 236 342,00 213 008,00449 350,00 234 836,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 206 744,261 206 744,26028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 148 867,50148 867,50 3 525 365,73042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 468 600,00036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vl...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešná (Písek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz