« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Písek) - vzz.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Písek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vzz.pdf
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Olešná; IČO 00511986; Olešná 14,398 43 Olešná
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Okamžik sestavení: 1.2.2019 v 16:19
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 4 182 234,85 2 892 782,72
<br> I.Náklady z činnosti 4 125 824,85 2 717 972,12
<br> 1.Spotřeba materiálu 220 914,87501 369 037,47
<br> 2.Spotřeba energie 122 143,00502 98 554,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 856,40504 1 259,60
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 1 071 833,38511 504 465,86
<br> 9.Cestovné 27 587,00512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 34 642,43513 47 707,47
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 828 647,67518 564 891,74
<br> 13.Mzdové náklady 784 017,00521 567 088,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 22 832,00524 17 584,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 300,00525 400,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 500,00527 2 340,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 8 929,00538 4 900,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 23 138,80543 7 088,60
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 442 956,00551 393 960,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 470 149,80554 47,31
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba...

Načteno

edesky.cz/d/2803182

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešná (Písek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz