« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU ČESKÁ REPUBLIKA – STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU ČESKÁ REPUBLIKA – STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> Sfdlo:l-lusínecká1024flla,13000 Fratini-Žižkov,lčmmm,DIČ: C201312774
<br> Adresa pro doručovini: KPÚ pro Kroj Vysočina,Fritzova 4.58601 thhva
<br> OZNÁMENÍ o ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
<br> v souladu s ust,& 20 zákona č.5033012 Sb.<.> o Státním „pozemkovém úřadu a o změně některých souvisej icich zákonů
<br> 1.SPÚoznamnje
<br> zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebojejích ideálních části,u nichž nelze doložit listínnými doklady vlastnické “právo státu:
<br> Obec Katastrální území am"“ Pawel“ Druh pozemku P?i“ _ _ _ parwl' čislo statu Zdtrec zam: u Pohledu 2 309 ostatni plochy m
<br> vedené u : Katastrální úřad pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě,Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
<br> 2.SPÚ v :; : 3? v á [: podání případných námitek vlastnického právajinč osoby.a to nejpozději do I2.6.20 | 9
<br> Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na KPU pro Kraj Vysočina,Fritzova 4,58601 Jihlava
<br> Lhůiaje zachována,je:-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese KPÚ.nebo je— Ii podání odevzdáno k poštovní přepravě <.>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX ______________
<br> ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
<br> datum vnášení: datum sejmutí aznám ení 12.3.2019 12.6.2019 příjmení-,51115110.titul,tuningu a POdPÍS příjmení,jméno,titul,razítko a podpis pracovník obcefměsnta _ pracovník obccfměsta „| ŠEL—“&% \AQ,\ “Ř,Říš—'\JQDM 335mm ::: <.>,'\„w—ů ?áaůňk.xťxex % <% 4x GMC—ťa Wwů “\ R 53%ng
<br> Strim121

Načteno

edesky.cz/d/2801046

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz