« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Oznámení o zamýšleném převodu - Přívlaky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zamýšleném převodu Přívlaky
OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
v souladu s ust.§ 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
<br> 1.SPÚ o z n a m u j e
<br> ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČ: 01312774,DIČ: CZ01312774
<br> zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí,u nichž nelze doložit listinnými doklady
vlastnické právo státu:
<br> Adresa pro doručování: KPÚ pro Ústecký kraj,Husitská 1071/2,41502 Teplice
<br> Obec Katastrální území Evidence
parcel*
<br> Parcelní
číslo
<br> Druh pozemku Podíl
státu
<br> Žiželice Přívlaky 245 zahrady2 1/1
<br> Žiželice Přívlaky 3/1 zahrady2 1/1
<br> Žiželice Přívlaky 38/5 orná půda2 1/1
<br> datum vyvěšení:
<br> Katastrální úřad pro Ústecký kraj katastrální pracoviště Žatecvedené u :
<br> 2.SPÚ v y z ý v á
12.6.2019 k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby,a to nejpozději do
<br> Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na
KPÚ pro Ústecký kraj,Husitská 1071/2,41502 Teplice
<br> datum sejmutí oznámení
12.3.2019 12.6.2019
<br> příjmení,jméno,titul,razítko a podpis
pracovník obce/města
<br> příjmení,jméno,titul,razítko a podpis
pracovník obce/města
<br> příjmení,jméno,titul a podpis
<br> PhDr.Ing.Mgr.XXXXXXX XXXXX,MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
<br> Lhůta je zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese KPÚ,nebo je- li podání odevzdáno
k poštovní přepravě <.>
<br> Strana 1 z 1
<br> 1- Katastr nemovitostí - stavební
2 - Katastr nemovitostí - pozemkové
3 -Evidence nemovitostí - pozemkové
4 -Pozemkový katastr - stavební
5 -Pozemkový katastr - pozemkové
<br> 6 -Přídělový plán nebo jiný podklad - stavební
7 -Přídělový plán nebo jiný podklad - pozemkové
8 -Parcela z jiného katastrálního území - stavební
9 -Parcela z jiného katastrálního území - pozemkové
<br> *)
<br>
2019-03-07T08:55:29+0100
Státní pozemkový úřad fbfc27ed1044d545e94852b9f402409f1d6170be
<br>
2019-03-07T10:53:58+0100
Ing....

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz