« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Usnesení ze 4.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou ze dne 6.3.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou dne 6.3.2019
Obec Rtyně nad Bílinou
<br> Usnesení
<br> ze 4.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou
<br> konaného dne 6.3.2019 od 16:00 hodin
<br>
<br> Přítomno: 7 členů Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou
<br> /Bc.XXXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Petr
Cvrček,Josef Hliba/
<br> * Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXX Cvrčka a paní
Kristinu Diessnerovou <.>
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
* Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou schvaluje následující program 4.zasedání
zastupitelstva obce:
I.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
II.Hospodaření obce a mateřské školy za rok 2018 – účetní závěrky za rok 2018
III.Návrh závěrečného účtu za rok 2018
IV.Prodej obecních pozemků na základě vyhlášeného záměru ze dne 6.2.2019
V.Žádost o odkoupení p.č.915/1 k.ú.Velvěty,místní část Kozlíky
V.Různé -/,SOVB plynová přípojka Rtyně 149,Informace o výmazu zástavního práva MMR ČR na domy Rtyně
č.p.46,78,cenové nabídky – bytové hospodářství Rtyně č.p.78,136,termín VŘ – oprava střechy a fasády Rtyně
č.p.45 atd <.>
Diskuze závěr
+ doplnění bodu VI Různé – SOVB SVS a.s.x Trnka x Obec - vodovod pro 12 RD Rtyně <,>
-žádost o finanční příspěvek Klub KL sport Krupka
<br> Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
* Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou bere na vědomí bez připomínek zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého
kraje ze dne 20.2.2019 s výsledkem,že při přezkoumání hospodaření ÚSC Rtyně nad
Bílinou za rok 2018
-nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.) <,>
-nebyla zjištěna rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.<,>
-byly zjištěny poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br>
a) pod...

Načteno

edesky.cz/d/2796877

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz