« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Usnesení č.04 ze dne 18.02.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
U S N E S E N Í č.04
ze zasedání Zastupitelstva obce Holohlavy dne 18.02.2019
na zasedání bylo přítomno 9 členů ZO
Po projednání zastupitelstvo obce
schvaluje:
<br> 1.návrhovou komisi,ověřovatele zápisu,zapisovatele a program jednání
2.Střednědobý výhled rozpočtu obce Holohlavy na období 2019 – 2021
3.Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor uzavřené dne 1.1.2009
<br> mezi obcí Holohlavy ( pronajímatel ) a společností Služby obce Holohlavy s r.o <.>
<br> ( nájemce ),kterým se stanovuje roční nájemné pro 2019 ve výši 1 000,- Kč
4.Obecně závaznou vyhlášku obce Holohlavy č.1/2019,kterou se stanoví poplatek
<br> za komunální odpad
5.Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Holohlavy ( povinný ) - výlučným
<br> vlastníkem pozemku parc.č.471/2 a společností GasNet s r.o.( oprávněný ) - vlastníkem
<br> plynárenského zařízení „Reko VTL Trotina – Semonice,číslo stavby: 7700071034“,kdy
<br> věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu povinnému ve výši 1 000,- Kč
<br> 6.likvidační komisi vyřazeného majetku obce Holohlavy pro rok 2019 ve složení
<br> předseda: Mgr.XXXXX XXXXX,členové: XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> X.proplacení provozních nákladů souvisejících s pořádáním kulturní akce
„Hasičský večírek “ dne 16.02.2019 v prostorách Kulturního a stravovacího střediska obce
Holohlavy společnosti Služby obce Holohlavy s.r.o <.>,kdy částku ve výši 6000,- Kč zaplatí
obec Holohlavy na základě faktury dle platného ceníku pronájmu prostor a vybavení
Kulturního a stravovacího střediska obce Holohlavy předložené společností Služby obce
Holohlavy s.r.o <.>
<br> 8.proplacení provozních nákladů souvisejících s uvedením divadelního představení hry
<br> „Koule“ dne 09.03.2019 v prostorách Kulturního a stravovacího střediska obce Holohlavy
<br> společnosti Služby obce Holohlavy s.r.o <.>,kdy částku ve výši 2 000,- Kč zaplatí obec
<br> Holohlavy na základě faktury dle platného ceníku pronájmu prostor a vybavení
<br> Kulturního a stravovacího střediska obce...

Načteno

edesky.cz/d/2795649

Meta

Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz