« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Zápis č.04 ze dne 18.02.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Zápis č.04
ze zasedání zastupitelstva obce Holohlavy dne 18.02.2019
v zasedací místnosti OÚ Holohlavy
Přítomni: Zuzana Černá,Mgr.XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX,XXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX <,>
XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX
Omluveni: XXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
Návrhová komise: XXXXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX
Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Zapisovatel: Mgr.XXXXX XXXXX
Program: X.Zahájení a schválení návrhové komise,ověřovatelů,zapisovatele a
<br> programu jednání
<br> 2.Schválení Střednědobého rozpočtu obce Holohlavy na období 2019 - 2021
3.Schválení Dodatku č.1 k Nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor
<br> budovy čp.36
4.Schválení OZV č.1/2019 – poplatek za komunální odpad
<br> 5.Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene „Reko VTL Trotina –
<br> Semonice číslo stavby: 7700071034“
<br> 6.Schválení likvidační komise vyřazeného majetku obce pro rok 2019
<br> 7.Schválení proplacení nákladů na pořádání kulturních akcí
<br> 8.MŠ Holohlavy – Smlouva s firmou C SYSTÉM CZ a.s <.>,zápis do MŠ a
<br> termíny uzavření provozu MŠ
<br> 9.Projednání možného nákupu objektu čp.74 s přilehlými pozemky
<br> 10.Bezúplatný převod pozemků p.č.496/5,496/7,496/8,516,499/4
<br> a 461/3 do majetku obce Holohlavy
11.Nákup odděleného pozemku z pozemku p.č.16
12.Rozpočtové opatření č.1
13.Informace
14.Diskuse
15.Usnesení
16.Závěr
1.Jednání zahájil starosta a přivítal přítomné zastupitele.Dále konstatoval,že je přítomno
9 členů,jednání je tedy usnášení schopné.K zápisu  posledního jednání nebyly vzneseny
žádné připomínky.Návrhová komise,volební komise,ověřovatelé a zapisovatel byli
schváleni všemi hlasy ve výše uvedeném složení.Starosta přednesl návrh programu
Pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdrželo se 0 hlasů
2.Zastupitelé po projednání schválili Střednědobý výhled rozpočtu obce Holohlavy
<br> na období 2019 – 2021 ( viz.příloha č.1 )
Pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdrželo se 0 hlasů
3.Zastupitelé po projednání schválili Dodatek č.1 k ...

Načteno

edesky.cz/d/2795648

Meta

Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz