« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Závěrečný účet MŠ Kaštánek 2018 - NÁVRH (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet MŠ 2018 - NÁVRH.pdf [0,19 MB]
Závěrečný účet PO MŠ za rok 2018 - návrh
<br> údaje jsou z rozvahy a výkazu zisku a ztráty)
<br> dotace od obce na provoz 350 000,00 Kč náklady celkem 2 947 449,39 Kč výnosy z činnosti 306 309,00 Kč výnosy celkem 2 948 836,00 Kč výsledek hospodaření 1 386,61 Kč pokladna 4 257,00 Kč běžný účet 713 387,98 Kč běžný účet FKSP 36 612,99 Kč Spotřeba materiálu 309 360,30 Kč spotřeba energie 60 698,00 Kč opravy a udržování 15 120,00 Kč cestovné 14 040,00 Kč odpisy dlouhodobého majetku — Kč mzdové náklady 1 697 417,00 Kč ostatní náklady z činnosti 53 383,00 Kč
<br> Roční účetní závěrky zřízené PO založeny na OÚ
<br> V Rantířově dne: 13.03.2019
<br> Vyvěšeno: W,05,').Oícf !% Sejmuto: QQ.OB 2045? O ÁC
<br> Schváleno zastupitelstvem obce dne:
<br> 583 41 Rantířo 100: 005%

Načteno

edesky.cz/d/2794740


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz