« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Závěrečný účet obce Rantířov 2018 - NÁVRH (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce 2018 - NÁVRH.pdf [0,34 MB]
Závěrečný účet obce Rantířov za rok 2018 - návrh
<br> (5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
<br> Třída 1 — daňové příjmy 6 357 862,32 Kč Třída 2 — nedaňové příjmy 239 715,26 Kč Třída 3 — kapitálové příjmy 400,00 Kč Třída 4 — přijaté transfery 697 158,00 Kč Příjmy celkem: 7 295 135,58 Kč Třída 5 — běžné výdaje 3 487 111,89 Kč Třída 6 — kapitálové výdaje 789 049,00 Kč Výdaje celkem: 4 276 160,89 Kč Třída 8 —financování 3 018 974,69 Kč Přijaté dotace
<br> 4111 — neinvestiční dotace na volby 40 622,00 Kč 4116 — účelová průtoková dotace Šablona ll - chůva mš Kaštánek 383 136,00 Kč 4122 — dotace od krajů - Kč 4213 —transfér ze státních fondů — Kč 4216 —transfér ze státního rozpočtu — Kč 4222 — investiční transfér od krajů — Kč 4229 — ostatní ínv.příj.transf,od rozpočtů územní úrovně
<br> Poskytnuté dotace
<br> 5229 — přispěvek MaS 4 570,00 Kč 5329 — příspěvek SVaK 2 790,00 Kč 5331 — příspěvek MŠ 485 676,00 Kč 5321 — neinvestiční tra nsféry obcím 4 400,00 Kč
<br> Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2018 brutto k 31.12.2017 brutto k 31.12.2018
<br> 018 — drobný dlouhodobý nehmotný majetek 112 062,00 Kč 112 062,00 Kč 019 — ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 089 771,50 Kč 1 089 771,50 Kč 041 — nedokončený dlouhodobý nehnotný majetek — Kč 031 — pozemky 455 494,84 Kč 756 957,64 Kč 021 "stavby 41 380 926,33 Kč 41 423 926,33 Kč 022 — samostatné movité věci a soubory mov.věcí 2 075 835,40 Kč 2 075 835,40 Kč 028 — drobný dlouhodobý hmotný majetek 956 287,20 Kč 976 277,20 Kč 042 — nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 166 962,10 Kč 4 614 235,10 Kč 069 — ostatní dlouhodobý finanční majetek — Kč - Kč 231 — základní běžné účty 4 707 902,51 Kč 7 717 296,20 Kč
<br> Sestavila: XXX XXXXXXXX - účetní
<br> V Rantířově dne: Vyvěšeno: XX,05,1046? Sejmuto: 2517,0115 ag)/ff.? Schváleno zastupitelstvem obce dne:

Načteno

edesky.cz/d/2794739

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz