« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rantířov za rok 2018 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání 2018.pdf [2,42 MB]
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: Í
<br> Č.j.: KUJI 1442912019 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rantířov
<br> se sídlem Rantířov 78,588 41 Vyskytná nad Jihlavou,IČO: 00543730 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným Územnímu celku dne 10.října 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.listopadu 2018 jako dílčí přezkoumání a dne 12.března 2019 jako konečná přezkoumání na základě žádosti obce V souladu s g 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 12.března 2019 <,>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Rantířov Rantířov 78 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X — kontrolor: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXXXX - starosta Ing.XXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Rantířov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO? 708907491 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr—vysocina.cz
<br> B.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření územního celku za pře...

Načteno

edesky.cz/d/2794738

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz